Motie D66 e.a. regelt verbod glyfosaat op gronden van gemeente Deventer

Met het aannemen van een motie van D66 Deventer, ‘vitaal boeren en bloeiende gronden’, mede ingediend door PvdA en DeventerSociaal, moet het college een voorstel maken om het gebruik van glyfosaat te verbieden op gronden van de gemeente Deventer. Dit is zowel goed voor het versterken van de biodiversiteit, als de bescherming van mensen die het product anders hadden moeten toepassen.

D66 Deventer staat voor een beter klimaat en biodiversiteit, en gezondheidsbevordering. Er is steeds meer onderzoek wat uitwijst dat glyfosaat of glyfosaathoudende producten, een relatie hebben met neurologische ziektes zoals Parkinson. Daarnaast is het gebruik van glyfosaat en andere chemische gewasbeschermingen niet goed voor het milieu en de biodiversiteit. We zijn dan ook blij dat de motie met ruime stemmen (30 voor, 6 tegen) is aangenomen.

Met het aannemen van de motie is het college van burgemeester en wethouders aan zet om dit kwartaal met een plan te komen hoe het verbod op dit product tot stand kan komen. Het voorstel moet dan gaan om een verbod of een sterke beperking van het gebruik van glyfosaat of glyfosaat bevattende middelen op gronden in eigendom van de gemeente Deventer. De uitzondering is opgenomen in de motie voor het geval er een situatie is dat er geen ecologisch alternatief is. Dat is aan deskundige ecologen om te onderzoeken. Juist in deze omgeving zien we steeds meer boeren overschakelen op ecologische bestrijdingswijzes. Het kan net zo goed zijn dat er voor elke situatie een ecologisch alternatief is, zodat het alsnog een geheelverbod. Op dat laatste hopen we natuurlijk als D66 Deventer.

We zullen als D66 Deventer dit onderwerp blijven volgen en kijken met interesse naar het voorstel van het college uit.