Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

Resolutie Democratie van Nu aangenomen

De leden van D66 hebben op het congres de resolutie “Democratie van Nu” aangenomen. In de Democratie van Nu doet de partij 15 voorstellen om de Nederlandse democratie te versterken en verbreden.

D66 pleit onder andere voor een burgerforum waarbij mensen het parlement van advies voorzien over fundamentele kwesties, zoals ze dat in Ierland deden over abortus. En ‘het recht op amendement’, zodat mensen steun kunnen vergaren om een wijziging op een bestaand wetsvoorstel in te dienen. Ook wil de partij zich inzetten voor een bindend correctief referendum.

Landelijk Bestuurslid Henk Beerten: “Het is goed nieuws dat vandaag de Democratie van Nu aangenomen is. D66 gaat mee in de democratisering en daar passen deze voorstellen uitstekend bij. Dankzij het aannemen van de Democratie van Nu, kunnen we verder denken over de lokale en landelijke democratie. En deze helpen verbeteren en vernieuwen.”

Directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, Coen Brummer: “Het is een mooi, inhoudelijk traject geweest en ik ben ontzettend blij met de steun van het congres. Het debat in de partij is heel belangrijk, dit smaakt dan ook naar meer.”

Tweede Kamerlid Rob Jetten: “De samenleving verandert continu. Wij willen dat mensen meer mogelijkheden krijgen om mee te beslissen over hun straat, wijk, stad en land. De democratie is van ons allemaal. Nog deze kabinetsperiode kom ik met voorstellen om mensen meer invloed te geven. Ik hoop dat naast de Kamerfractie ook lokale D66’ers hiermee vanaf morgen aan de slag gaan.”

Samen met de leden opgesteld
De visie Democratie van Nu is opgesteld door het Landelijk Bestuur van D66 in samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij, de mr. Hans van Mierlo Stichting, en de Tweede Kamerfractie. Bij bijeenkomsten hebben honderden leden en niet-leden met elkaar gesproken over onze democratie. Daarnaast zijn experts uit politiek, bestuur en wetenschap geïnterviewd. Met de analyse en voorstellen kunnen D66’ers op lokaal, regionaal en landelijk niveau aan de slag.

Lees hier de Democratie van Nu zoals deze besproken is tijdens het congres.

De definitieve Democratie van Nu met wijzigingen zoals vastgesteld door de leden op het congres volgt.

Thema

Rechtsstaat & democratie

Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat al sinds de oprichting van D66 onze prioriteit. Onze vrijheid mag alleen door de staat ingeperkt worden, om onze veiligheid te beschermen. We moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat de staat zijn macht niet misbruikt. Die macht is nooit vanzelfsprekend en moet altijd kritisch worden gecontroleerd en gebaseerd zijn op principes als rechtszekerheid. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

Lees meer