Ruimte voor Morgen

Coalitieakkoord De Bilt 2022 – 2026

Het coalitieakkoord telt slechts vier pagina’s en kent een uitgesproken innovatieve agenda waarin concrete afspraken zijn gemaakt over de speerpunten van de nieuwe coalitie: klimaat, wonen, kansengelijkheid en inwonersparticipatie.