Wonen en bouwen

Beeld: R.V. Frankena

De tijd van uitstellen is voorbij. We kunnen woningzoekende niet langer in de kou laten staan. D66 wil betaalbare woningen voor starters en comfortabele appartementen voor ouderen. Dankzij D66 is in ieder nieuwbouw project minstens de helft van alle woningen een betaalbare huurwoning. Jongeren, ouderen en mensen met een kleine beurs zullen daar van profiteren.

We kiezen voor 2 grote bouwlocaties: rondom het station, en aan de Biltse Rading. Dan bouwen we tegelijk genoeg woningen, en kan de rest kleinschalig en groen blijven. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.