Hanneke de Zwart

Hanneke de Zwart - Beeld: RV Frankena

Politiek is een afweging van het algemeen belang versus het deelbelang. Van kracht en tegenkracht. Als gemeenteraadslid wil ik in dat speelveld graag mijn ruime ervaring met besturen en toezicht houden inzetten op het gebied van volkshuisvesting en wonen blijven in mijn eigen woonplaats. 

  • 67 jaar
  • Amsterdam
  • Bilthoven
  • Zij/haar

– Hoe kunnen we als raad als collectief goed functioneren. Zonder gelijk in een wij/zij verhouding te vervallen?
– Hoe gaan we bij het bouwen van woningen om met het afwegen van belangen?
– Aan wat voor seniorenwoningen is in onze gemeente behoefte?
– Hoe stimuleren/verleiden we huiseigenaren tot het isoleren van hun woning?

Houdringe. Mooie wandelplek dichtbij.

– Meer sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen bouwen;
– Meer diverse seniorenwoningen bouwen zowel in de huur als koopsector. Van zelfstandig tot allerlei varianties van zelfstandig en gemeenschappelijk. Om het gat tussen langer thuis wonen en intramuraal op te vullen;
– De bestuurscultuur binnen de raad verbeteren;
– Het proces van het bouwen van woningen van a t/m z versnellen;

– Kansen voor iedereen
– Denk internationaal en lokaal
– Aandacht voor natuur, duurzaamheid en klimaat

Marjolein Quené, Voorbij de managementmaatschappij; de invloed van management, op werk, democratie en vrijheid.
 
Door het lezen van dit boek begrijp ik beter in wat voor soort maatschappij wij leven. Alles wordt tegenwoordig gemanaged – het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg, de overheid, de rechtspraak, de politiek, de schone lucht, de natuur – waardoor er veel kapot is gemaakt. Hoe heeft het zover kunnen komen? Daarover gaat dit boek.  

North Sea Jazz Festival. Heerlijke diverse muziek.