Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Alles begint met taal. D66 staat voor kansengelijkheid. Ieder kind verdient dezelfde basis en moet goed kunnen leren lezen en schrijven. Alleen dan kan je de wereld om je heen begrijpen en er volwaardig aan deelnemen. 

Kinderopvang in de eigen wijk moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Corona heeft ons laten zien dat een fijne leerplek thuis geen vanzelfsprekendheid is. Als er thuis geen goede studieplek is moet die er komen in de buurt. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.