Floris den Boer

Floris den Boer - Beeld: RV Frankena

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ook Gemeente de Bilt lokaal raken. Floris denkt vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed over lokale inpassing van deze opgaven. Floris vertrouwt in de kracht van bedrijfsleven, kennisinstituten en mensen om passende innovatieve oplossingen te vinden. Niet alleen, maar samen met regionale, nationale en internationale partners. Dit biedt naast betere oplossingen voor De Bilt ook economische kansen.

  • 43 jaar
  • Maastricht
  • Bilthoven
  • Hij/hem

Hoe geven we invulling aan de lokale opwekking van energie, de verduurzaming van woningen, kantoren en vervoer? Welke aanpassingen zijn er nodig voor meer extremere weersomstandigheden? Ook digitalisering heeft impact op de Bilt. Zijn publieke waarden als privacy, veiligheid en autonomie nog geborgd? Kunnen alle inwoners van de Gemeente De Bilt mee? Welke kansen biedt digitalisering? Hoe bieden we ruimte aan lokaal ondernemerschap?

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Natuurgebied Biltse duinen. Een heerlijk natuurgebied voor een frisse neus in de lunch pauze of als onderdeel van rondje hardlopen. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Daadwerkelijke concrete stappen zetten in het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de gemeente met behoud van financieel gezondheid.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Steviger lokaal invulling geven aan de klimaatopgaven
  • Verbeteren van het lokaal ondernemersklimaat
  • Borgen van publieke waarden bij digitalisering

Wat betekent D66 voor jou?

Vertrouwen geven aan bedrijven, kennisinstituten en mensen om samen passende oplossingen te vinden bij maatschappelijke opgaven.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

‘The Entrepreneurial State’ van Mariana Mazzucato. Dit boek beschrijft hoe belangrijk een investerende en innoverende overheid is en dat dit onontbeerlijk voor slimme en duurzame groei. Mazzucato ontkracht zo de schijnbare tegenstelling tussen een ingeslapen, bureaucratische overheid versus een dynamische, innovatieve private sector.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Bezoek aan Naturalis met mijn twee zoontjes. Het museum biedt een prachtige ontdekkingstocht over het mooiste van de natuur in een prachtig gebouw. En de dinosaurussen natuurlijk.