Kunst en Cultuur

Beeld: R.V. Frankena

Cultuur verrijkt en brengt mensen samen. De afgelopen periode is daarom dankzij D66 geen euro minder naar cultuur gegaan, ondanks zware bezuinigingen.

D66 wil namelijk dat alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Wie dan niet kan betalen kan korting krijgen op bijvoorbeeld muziekles en andere contributies. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.