De verkiezingsuitslag is bekend: hoe nu verder?

Beeld: D66 De Bilt

Op maandag 21 maart vond er een debat plaats in de raadzaal, waar alle gekozen partijen de verkiezingsuitslag konden duiden. Traditioneel het moment waarop wordt bepaald welke partij de leiding gaat nemen in de onderhandelingen. Maar D66 besteedde vooral aandacht aan het verbeteren van onze politieke cultuur. Daar ligt namelijk een minstens net zo grote opdracht. Want onze inwoners zien de laatste jaren vooral een politiek die met zichzelf in gevecht is. Dat moet echt anders.

Samenwerking als opdracht aan de politiek

We hebben het op straat tijdens de campagne vaak gehoord: we zien de raadsleden nooit meer. Dat verbaast D66 niet: de raad functioneert niet goed, we besteden te veel tijd aan intern gedoe, we vergaderen ellenlang en door de hoge werkdruk wordt er bijna geen tijd gevonden om ons gezicht te laten zien en te praten met onze inwoners. Volgens D66 is daarom de belangrijkste opdracht voor ons als politiek, aan het begin van deze periode, het verbeteren van de samenwerking, als raad onderling, maar ook met het college en de ambtelijke organisatie. En vooral: meer naar buiten.

Meer progressiviteit

De verkiezingsuitslag betekent dat GroenLinks de grote winnaar is. Er is een lichte verschuiving van 2 zetels richting meer progressiviteit. Er komen 10 partijen in de raad, dat betekent dus een behoorlijk versplinterd landschap. Een heleboel partijen zijn gelijk gebleven of hebben maximaal 1, of in een enkel geval 2 zetels verloren.

Inzet D66 De Bilt

De inzet van D66 in de campagne en in ons programma voor de komende bestuursperiode was: betaalbare woningbouw, echt werk maken van klimaat, kansengelijkheid, een impuls voor cultuur en financiële stabiliteit. Daar zouden wij graag flink meters op maken. D66 is bereid om als 2e partij van De Bilt daarvoor ook bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

Werken aan stabiel gemeentebestuur

We waren niet de enige: het was mooi om te zien dat veel partijen in het debat hebben uitgesproken mee te willen werken aan het vormen van een stabiel gemeentebestuur. Ook een aantal partijen die minder zetels hebben gekregen van de kiezer. Dat vinden wij als D66 zeer te waarderen, want in dit versplinterde landschap is een brede samenwerking nodig. Ook wij zijn daartoe bereid, als progressieve middenpartij. De gesprekken kunnen wat ons betreft niet snel genoeg beginnen.