Participatie

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Dankzij de inzet van D66 is er nu al een inwonerpanel. Maar D66 wil meer vernieuwing. In het uitdaagrecht mogen inwoners met goede plannen, taken van de gemeente overnemen.

Met de komst van een burgerpanel komt een door loting samengestelde groep inwoners samen tot oplossingen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.