Innovatie en ondernemerschap

De wereld verandert in hoog tempo. Innovatie biedt oplossingsrichtingen voor belangrijke maatschappelijke issues van deze tijd. Innoveren betekent beginnen met het creatief benaderen van een probleem, proces of product. Het gaat dan over de (circulaire) economie en toekomstbestendige mobiliteit. Maar ook over de energietransitie en verduurzaming.

Een helder profiel voor De Bilt, gericht op innovatie en ondernemerschap

De gemeente de Bilt is een prettige gemeente om in te wonen én te werken. Bij een goed woon- en leefklimaat hoort ook een bruisende bedrijvigheid. Innovatieve bedrijven verdienen daarom een plek in onze gemeente. Onze lokale economie is nu al uniek gericht op hoogwaardige kennisinstellingen en life sciences. Met het Alexander Monroe, Intravacc, Bilthoven Biologicals, Sweco en het KNMI staat De Bilt internationaal op de kaart qua kenniseconomie. Aan de top blijven vereist investering en inspanning, niet alleen voor behoud van werkgelegenheid, maar ook omdat het lokale MKB hier indirect de vruchten van plukt. Daarom moeten we onze gemeente op de kaart blijven zetten, fysiek aanbod faciliteren en ruimte maken voor toekomstige ontwikkelingen op de Schapenweide. 

Innovatie op het gebied van duurzaamheid is van belang voor onze toekomst. Onze inwoners kunnen een (groot) deel van hun eigen energie opwekken. Welke innovaties er nog gaan komen, weten we niet. Wij staan voor een gemeente die open staat voor innovaties, ook als die nog niet passen in het huidige beleid. Hierbij hoort ook eenvoudigere vergunningverlening.

Om duurzame, innovatieve bouwprojecten te bevorderen willen we lagere leges voor circulaire en energie neutrale projecten. Duurzame woningbouw met nul-op-de-meter woningen en bijna energie neutrale gebouwen zijn daar voorbeelden van. Minder duurzame ontwikkelingen betalen juist hogere leges. Duurzaam bouwen is niet alleen gebruik maken van duurzame materialen of methoden. Ook het verbruik na ingebruikname is belangrijk. D66 wil dat bedrijven en kantoren in 2023 minimaal label C hebben. De gemeente moet zich actief inzetten om bedrijven op deze nieuwe regels te wijzen.

Beeld: www.bureauvandenhoek.nl