Dolf Smolenaers

Dolf Smolenaers - Beeld: RV Frankena

Dolf Smolenaers is sinds 2018 wethouder namens D66 in De Bilt. Hij was in de periode tot 2018 fractievoorzitter. Met veel energie zet hij zich in voor betaalbare woningen, lage lasten, verlaging van de gemeentelijke schulden en een bloeiende cultuursector. Voorheen werkte Dolf zelf als ZZP-er in de cultuursector. Hij studeerde politieke geschiedenis en studeerde af op het erfgoed van Thorbecke.

  • 40 jaar
  • Weert
  • Bilthoven
  • Hij/hem

Veel mensen in De Bilt hebben het goed, ik ben er zelf een van. Je loopt vanuit je huis zo het bos binnen. Het is hier prachtig. Het is dan ook niet raar dat veel mensen in onze gemeente zich inzetten voor het behoud van alles wat we hebben, en we hebben zoveel. Maar niet iedereen heeft het zo gemakkelijk. Een generatie jongeren maakt geen enkele kans op een betaalbaar huis, zelfs niet met een goede baan. Hard werken, inzet, studie: het is geen garantie meer voor een mooie toekomst. Ook de opwarming van de aarde zal deze jongere generatie het hardst raken.
 
Dit zijn zaken die grote veranderingen vragen, terwijl de Biltse politiek vooral uitblinkt in uitstel en besluiteloosheid. De urgentie wordt soms wel uitgesproken, maar de actie blijft uit. Er zijn zelfs partijen die onderzoeken en cijfers in twijfel trekken: alles om niets te hoeven doen. D66 kijkt gelukkig verder dan vandaag, durft moeilijke keuzes te maken. Ja er komen windmolens, ja er komt een flink aantal betaalbare woningen. Het kan wél.

De Dorpsstraat in De Bilt. Een straat waar je altijd wat nieuws ontdekt: creatieve ondernemers, lekker ijs, en dat alles tussen de levende geschiedenis die terugvoert tot de middeleeuwen. Hier was vroeger de laatste stop voor je de stadspoorten van Utrecht bereikte. Vele wilde nachten zijn hier beleefd.

Meer naar voren kijken. Over alles wordt erg lang gepraat, maar besluiten duren veel te lang. Terwijl op de grote vraagstukken van deze tijd: klimaat en woningmarkt, juist snel actie genomen moet worden.

Meer aandacht voor gelijke kansen, in het onderwijs en op de woningmarkt. Buurten waar iedereen welkom is. In een dorp ontmoeten alle lagen van de samenleving elkaar gewoon op straat. Dan hoort er ook in iedere buurt plek te zijn voor alle typen woningen.

Niet dogmatisch, progressief en optimistisch, met inzet op zelfontplooiing en gelijke kansen voor iedereen.

Zoveel… Laat ik gaan voor Sons & Lovers van DH Lawrence. De karakters zijn zo levendig en diep beschreven, dat de situaties waar ze in terecht komen en hoe ze daarin handelen vanuit hun karakter helemaal te begrijpen zijn.