Veiligheid

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

JMensen voelen zich soms onveilig in hun eigen buurt, ondanks dat in de cijfers de criminaliteit afneemt. Daarom wil D66 dat wijken worden ingericht met aandacht voor sociale veiligheid en ontmoeting.

In de afgelopen periode is ook extra geïnvesteerd in meer BOA’s op straat en dus meer handhaving.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.