Inleiding door Donja Hoevers

Als ik door mijn eigen wijk loop zie ik wat je samen kan bereiken. De wijkvereniging Noord-Oost De Bilt is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Ze zijn in gesprek zijn met wereldspelers als MSD, maar ook bijvoorbeeld groenteboer de Koopman over leefbaarheid in de wijk. Daarnaast bedenken en ondersteunen ze initiatieven die mensen met elkaar in verbinding brengen. Bewoners planten gezamenlijk bloembollen, er verdwijnen tegels die plaatsmaken voor groen en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Gelukkig is dit niet de enige wijkvereniging, in de hele gemeente zijn steeds meer buurtbewoners verenigd om samen iets te maken van hun buurt.

Contact houden met elkaar

De afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met de coronacrisis. Daardoor is extra duidelijk geworden wat het belang is van buurtcoaches, of dat nou op het gebied van sport of cultuur is. D66 heeft samen met de PvdA het afgelopen jaar meerdere zoom sessies georganiseerd om op deze manier toch geluiden uit het maatschappelijke veld op te vangen. Dat bleek een groot succes, naast het ophalen van ervaringen, ontstonden er ook verbindingen tussen organisaties als Stichting Leergeld, Humanitas, KunstenHuis/Idea, Steunpunt Vluchtelingen, Voedselbank en Mens De Bilt. 

Onderwijs en een veilig onderkomen

Als onderwijzer heb ik gezien hoe belangrijk het is om een goede plek te hebben waar je je huiswerk kan maken. Denk aan de bibliotheken die we hebben, in de Vierstee en het Lichtruim, maar ook aan gebedshuizen of een clubhuis van een sportvereniging. We moeten denken in kansen, zeker wanneer het kinderen en jongeren betreft, kansen om je zo vroeg en goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Een mooi voorbeeld is de kindervakantieweek, georganiseerd door de WVT in Bilthoven. Voor het eerst waren niet alleen kinderen uitgenodigd vanuit het achterstandenbeleid, maar was er een mix van alle kinderen uit onze gemeente. Een groot succes! En wat D66 betreft stopt het niet bij de mensen die in Nederland geboren zijn, maar maken we ons ook sterk voor de groep mensen die het thuisland moest ontvluchten. Taalles vanaf dag 1 en een veilig onderkomen hebben hierbij prioriteit.

Woningen voor iedereen

De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet op het gebied van wonen. Er worden niet alleen dure huizen gebouwd, maar we hebben afgesproken dat 50% van het aantal te bouwen woningen sociale of middenhuur moet zijn. Zo kunnen ook mensen die voor ons zorgen een woning vinden, denk aan de leraar, de zorgmedewerker of de vrijwillige brandweerman of –vrouw. Daarnaast willen we de doorstroming op gang brengen, door bijvoorbeeld woningen voor ouderen te realiseren in de buurt van voorzieningen, zodat mensen in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen. 

Duurzaamheid moet topprioriteit worden

Het klimaatprobleem kan niet langer wachten. We kunnen deze crisis niet afschuiven op de volgende generatie. Duurzaamheid moet net als financieel beleid topprioriteit worden. Bij alles wat we besluiten moeten we kijken naar de meest duurzame oplossing, samen met de omgeving, maar ook met organisaties als Beng, ProRail en bedrijven op de life science as. Denk aan duurzame mobiliteit, biodiversiteit, de schaarste op het gebied van grondstoffen en klimaatadaptatie. 

De kracht van samen

Graag sluit ik af met de kracht van samen. In juni 2019 was ik teamcaptain van Team Politiek bij de Samenloop voor Hoop. Dat is nog steeds 1 van de hoogtepunten uit mijn politieke carrière.
Een ander hoogtepunt is, hoe gek het ook klinkt, de periode in het najaar van 2019, waarbij veel inwoners ons wisten te vinden met betrekking tot het bouwen van woningen in hun wijk, beter bekend als de 13 beoogde woningbouwlocaties. D66 heeft alles op alles gezet om zoveel mogelijk inwoners te spreken en bij veel mensen is toen duidelijk geworden hoe belangrijk de lokale politiek is, of hoe zinvol het kan zijn om te participeren in je eigen wijk.
Naast het feit dat het niet de leukste periode was van de afgelopen 4 jaar, kijk ik er toch met een positieve bril op terug. Veel plezier met het lezen van ons programma en schroom niet om contact op te nemen bij vragen of wanneer u verder wilt praten.

Contact

Donja Hoevers
Lijsttrekker D66 De Bilt
Contact: [email protected] of 0651023270