Bart-Jan Wielinga

Bart-Jan Wielinga - Beeld: RV Frankena

Betrokken zijn bij de samenleving kan op veel manieren. Ik zet me graag actief in via de politiek om van deze gemeente een betere en mooiere plek te maken om in te wonen, te  werken, te leren en te recreëren. Ik geloof dat D66 op basis van argumenten de juiste afwegingen probeert te maken om onze samenleving te verbeteren. Zo ook hier in de gemeente De Bilt! Ik zet me graag deze raadsperiode hier voor in!

  • 45 jaar
  • Bilthoven
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Biltse Duinen! Heerlijk wandelen en spelen met de kinderen terwijl we de hond uitlaten.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De Bilt moet doorgaan met woningbouw om te kunnen voldoen aan de wens van nieuwe generaties om in de buurt te kunnen wonen. Dat vraagt om duidelijke keuzes maken.

Alles begint met taal in deze wereld. En veel mensen raken achterop doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Daar hebben ze hun hele leven last van. Daarom geloof ik dat de gemeente nog meer in moet zetten op de taalontwikkeling bij jonge kinderen, zeker wanneer Nederlands niet de moedertaal is.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Voelen inwoners zich goed vertegenwoordigd? En als dat niet zo is, wat doen we daar dan aan? Wat mij betreft gaat de gemeente De Bilt experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Het instellen van een inwonerpanel is daar een voorbeeld van.
  • De samenwerking tussen politieke partijen in de gemeente De Bilt lijkt (als buitenstaander kijkend) niet al te soepel. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een debat en manier van samenwerken waarin meerdere partijen elkaar op inhoud kunnen vinden. En niet alleen door een dichtgetimmerd akkoord. Dat moet uiteindelijk gewoon betere besluiten opleveren!
  • Leg uit. Leg uit waarom. Door goed uit te leggen aan inwoners waarom een besluit wordt genomen zullen ze het er niet per se mee eens zijn, maar hopelijk kunnen ze het wel begrijpen. Het uitleggen wordt nogal eens vergeten of beperkt gedaan. Het is ook moeilijk om dat consequent te blijven doen. Maar alleen doordat te blijven doen kunnen inwoners meer vertrouwen krijgen in de politiek.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij die op basis van argumenten een besluit neemt.
Niet op basis van ideologie, links of rechts, als automatisme.
Dat is ook niet hoe de wereld werkt. Die vraagt in wisselende omstandigheden om maatwerk. Voor mensen. En dan is een antwoord vanuit ideologie niet altijd het juiste antwoord. Die manier van kijken naar de wereld past bij mij.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

De ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Live theater of muziek is iets magisch. Je bent er bij, Je ziet het. Je hoort het. Het doet iets met je en geeft je een bepaald gevoel. En als het afgelopen is dan is het weg en blijft alleen dat gevoel over.