Dit zijn onze standpunten

Beeld: R.V. Frankena

Wat gebeurt er met een gemeente, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuzes voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?

Daarom is het tijd voor lokale politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. De Bilt is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. 

Wat voor land willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 De Bilt maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.