Verantwoordingsdebat ontslag wethouder Landwehr (VVD)

Beeld: onbekend

D66 heeft zich in het debat vooral gericht op de periode hierna, we moeten proberen om dit als omslagpunt te benutten en de bestuurscultuur te verbeteren. Onze inwoners hebben recht op continuïteit van bestuur in deze coronacrisis’

Hieronder de bijdrage namens D66 van onze fractievoorzitter Donja Hoevers

Dank u wel voorzitter,

Allereerst moet ik kwijt dat ik het fysieke debat in de raad vanavond extra mis. Debatten als deze horen in de raadszaal, en ik ervaar het spreken op mijn zolderkamer, ver van iedereen verwijderd, als bijzonder onaangenaam en onwenselijk gezien de verbinding die we zo hard nodig hebben.

Precies een week geleden werd ik gebeld door dhr De Jong Schouwenburg van de VVD. Veel mensen hebben aan mij gevraagd wat mijn eerste reactie was. Nou, ik denk dat iedereen het gevoel wel kent wat ik op dat moment had. Ik dacht: Is dit gesprek echt gevoerd? Kan iemand mij knijpen zodat ik zeker weet dat ik dit niet gedroomd heb?

De handelswijze van de afgelopen dagen van de VVD, (en ook de opstelling van de fractie vanavond,) is niet bevorderlijk voor onze onderlinge verstandhouding en laat een slechte indruk achter bij onze inwoners. Het benoemen van een wethouder is de bevoegdheid van de raad als geheel. Daarin past niet deze mate van solistisch optreden. De mantel der liefde is zo beschadigd, dat zelfs ik, met mijn ervaring als handwerkjuf, deze niet meer eenvoudig kan repareren.

Dit is geen mooie dag voor de Biltse politiek. Maar hoe gek ook, soms kan ook uit juist zo’n zwart moment iets moois geboren worden. We spreken vaak over de bestuurscultuur, het moet echt anders. Dit kan het moment zijn dat we daar samen werk van gaan maken.

Een groot aantal partijen in de gemeenteraad heeft in de krant aangegeven dat wat hen betreft een minderheidscoalitie, bestaande uit de huidige wethouders, verder kan. Wij zijn bereid als D66 om daar onze bijdrage aan te leveren, maar die keuze is een verantwoordelijkheid van de raad als geheel. Het lonkend perspectief aan de horizon kan een raadsakkoord zijn, waar we aan kunnen werken richting de verkiezingen. Laten we niet over één nacht ijs te gaan. Het is een voor De Bilt uniek moment, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dat betekent dat we samen in gesprek moeten gaan.

Dit vraagt wel om meer vertrouwen, krijgen we het vertrouwen dat we er iets van kunnen maken? Vertrouwen in elkaar, maar ook vertrouwen in de overgebleven 3 wethouders. Wellicht begrijpt u dat ik dat in de huidige afrekencultuur een spannende situatie vind.

Het is aan ons allemaal, wij steken de hand uit en horen graag wat de andere fracties denken.

Kortom, Samen aanpakken, en wat D66 betreft extern laten begeleiden. Ik vraag aan alle fracties: ziet u dat zitten?