Zonneveldbeleid De Bilt vastgesteld!

Beeld: American Public Power

“Tijd van uitstellen is voorbij” dat schreven we 1,5 jaar geleden als titel boven op ons partijprogramma. Tijd om de bouw van woningen, windmolens en ook zonnenvelden uit te stellen was toen en nu helemaal voorbij. De wereld staat na de Russische inval in Ukraine in de brand. We, en dan bedoelen we Nederland, bedelen voor een druppeltje olie en gas bij landen die homoseksuele, vrouwen en christenen vervolgen. Het klimaat verandert steeds sneller. Afgelopen jaar was weer een van de warmste en droogste jaren sinds mensenheugenis.

Gemeenteraad De Bilt is andere wereld

Hier in de gemeenteraad komen we alleen vaak in een andere wereld terecht. We horen partijen vragen of het niet een onsje minder kan. Partijen zien allerlei beren op de weg of blijven hangen in juridische details. Waarom zo ambitieus? Waarom op landbouwgrond? Blijft het landschap wel behouden? Hoe verhoudt dit beleid met de nog niet ingevoerde omgevingswet? Komt de participatie wel van de grond? Of te wel, er leven vele zorgen en de urgentie lijkt nog niet te zijn doordrongen bij alle partijen. Ook niet dat ambitieus verduurzamingsbeleid ons lokaal ook gewoon kansen biedt.

Worstelend vooruit

Gelukkig worstelen we ons het afgelopen jaar wel voorruit. In december 2022 is de warmtevisie aangenomen op het hoogste ambitieniveau. Hierin zetten we in op de isolatie van woningen en is per wijk een voorlopige conclusie getrokken of er een warmtenet komt of juist ingezet wordt op individuele warmtepompen. Met deze visie worden de energiekosten van onze inwoners lager en voorspelbaarder. In februari 2023 is het zonneveldenbeleid vastgesteld waarin we de bouw van zonnevelden gaan versnellen. De gemeente gaat meer regie nemen en wordt ingezet op lokaal eigenaarschap. Winsten uit zon- en windenergie blijven zo meer in de gemeente. In maart 2023 is de mobiliteitsvisie met volop aandacht voor verduurzaming en meer ruimte voor de fiets vastgesteld. Zo wordt het minder druk op de weg en is er minder overlast van fijnstof en geluid. En in april 2023 is zonneveld Voordaan aangenomen. Beng! kan nu samen met BMH aan de slag met de bouw van een 20 hectaren groot zonneveld langs de snelweg bij Groenekan. Om te zorgen dat iedereen mee kan zijn er afgelopen jaar gelukkig ook stappen gezet op gebied van energiearmoede bestrijding en de verduurzaming van woningen.

Op naar meer resultaat

Het mag duidelijk zijn. Wij zijn blij met de stappen voorruit. Tegelijkertijd is er ook zorg. We hebben meer zonnevelden en windenergie nodig om in 55% van de energie in 2030 zelf op te wekken. Nog geen 4% van alle auto’s is in de gemeente elektrisch. En De Bilt heeft nog zowat de meeste slecht geïsoleerde woningen in de provincie. De komende jaren zullen we ons hierop stevig blijven inzetten. Klimaatverandering en de oorlogen hebben afgelopen jaar opnieuw laten zien. De tijd van uitstellen is voorbij.