Hessingterrein opnieuw splijtzwam

Op 27 januari 2022 sprak de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan Utrechtseweg 341, beter bekend als het Hessingterrein. Het werd een politiek theater door een totaal onverwachte persoonlijke tegenstem van een CDA raadslid. Met opnieuw ongewisse gevolgen voor de inrichting van het terrein en voor de Biltse politiek.
 

Beeld: Onbekend

Woningzoekende is grote verliezer

De woningzoekende is de grote verliezer van deze discussie. Het grote woningtekort werd zelfs nauwelijks genoemd in het debat. Terwijl het resultaat van dit alles is, dat de betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor gezinnen zijn verdwenen en er door deze uitkomst alleen nog villa’s voor de allerrijksten kunnen worden gebouwd.

Beschrijving van de situatie

De situatie. Grondeigenaar, ontwikkelaar Verwelius BV, heeft al een bouwvergunning om hier een afgesloten terrein (gated community) met luxe villa’s voor de ‘happy few’  te bouwen, bekend als ‘Park Bloeyendael’, waar de ontwikkelaar ongetwijfeld forse winst op zou maken. Ondanks dat de gemeente hierdoor in een lastige onderhandelingspositie zit, zoekt zij al sinds 2012 naar een betere invulling. Dankzij een motie van D66, inclusief middeldure huurwoningen. De gemeente is daarvoor afhankelijk van de medewerking van de ontwikkelaar, omdat deze het oude plan als stok achter de deur kan gebruiken. Ondertussen staat de oude Hessinggarage leeg en raakt het grote terrein meer en meer vervallen (zie foto). Veel inwoners ergeren zich aan de huidige situatie.

Lastige keuze

Na een onderhandelingsproces van vele jaren moest de raad nu de keuze maken. Voor D66 een lastige keuze. Ook omdat een stem voor het nieuwe bestemmingsplan werd neergezet als een keuze tegen de natuur. Maar die voorstelling van zaken gaat eraan voorbij dat zowel in het oude als in het nieuwe plan de borging van natuur een moeilijke kwestie is, met argumenten voor beide kanten: in het nieuwe plan zouden er woningen buiten de rode contour worden gebouwd, direct naast kwetsbare natuur. Aan de andere kant zou in het nieuwe plan de oppervlakte natuur worden uitgebreid, met een bredere toegang tot een belangrijke faunapassage. Dat betekende dat alle fracties een lastige afweging moesten maken.

Krappe meerderheid verwacht

Er zou een krappe meerderheid van 14 voor en 13 tegen zijn als D66 zou instemmen. Dat wilden wij enkel doen als de natuurwaarden voldoende beschermd zouden worden. Wij zijn er van overtuigd geraakt dat de borging uitgebreid genoeg was om deze bescherming te bieden. Publiekrechtelijk via het bestemmingsplan en de provincie, privaatrechtelijk via overeenkomsten met de eigenaar die overgaan op de toekomstige bewoners, inclusief boetes bij overtredingen.