Wij zijn blij met de nieuwe klimaatadaptatievisie 2050 en het water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2026.

Beeld: Martijn Huysmans

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zijn meer groen en minder verharding nodig. De klimaatadaptatievisie maakt duidelijk dat De Bilt inzet op meer groen om de temperatuursstijgingen te beperken. Verharding leidt namelijk tot lokale opwarming, terwijl vergroening lokaal de temperatuur beperkt in de zomer.

Met het WRP onderneemt De Bilt actie om wateroverlast te beperken. Afgelopen zomer zagen we op sommige locaties dat de rioolcapaciteit bij hevige regenval momenteel onvoldoende is. Bovendien bleek bij periodiek onderzoek dat op diverse plekken een regenval van 20mm per uur niet verwerkt kan worden. Dit kan en moet verbeterd worden door aanpassingen te doen aan het riool (bijvoorbeeld regenwater apart afvoeren) en door het afkoppelen van bijvoorbeeld dakgoten naar een regenton of een wadi (een lagergelegen stukje grond in de tuin waar het water kan insijpelen).

De Bilt kiest met het WRP om ambitieus aan de slag te gaan met het riool, en daar is D66 blij mee. Dat wil zeggen dat we niet alleen verbeteringen aanbrengen aan het riool waar sowieso werken gepland waren, maar dat we ook extra werken inplannen om de huidige knelpunten op te lossen.

Wel is een aandachtspunt voor D66 de schuldpositie van de gemeente. Door het naar voor halen in de tijd van geplande investeringen, kan de schuld tijdelijk oplopen. Zaak is om dit te bewaken en eventueel volgend jaar bij het vaststellen van de kadernota andere projecten uit te stellen. Niettegenstaande de tijdelijke impact op de schuld, valt er geen impact te verwachten op de solvabiliteit van de gemeente. De rioolheffing wordt immers kostendekkend berekend. Door de lage rekenrente is de rioolheffing significant gedaald. Met de snellere investeringen gaat ze tot 15 euro per jaar terug omhoog, maar ze zal nog steeds lager zijn de heffing vorig jaar.