Raadsfracties verwelkomen behandelcentrum Wier op Berg en Bosch terrein

Beeld: Website Fivoor

De fracties van Beter de Bilt, Bilts Belang, CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks, PvdA, SGP en SP in de Biltse gemeenteraad verwelkomen de vestiging van behandelcentrum Wier op het Berg en Bosch terrein.

Het betreft hier een instelling die goed past bij de reeds op het terrein aanwezige zorginstellingen. Dat maakt ook, dat met deze vestiging een positieve bijdrage wordt geleverd aan de afronding van de behandeling van een kwetsbare doelgroep: mensen met een licht verstandelijke beperking die worden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij.

De fracties hebben kennisgenomen van pogingen om mensen angst aan te jagen voor deze doelgroep en zij nemen daar met klem afstand van. Zij vinden het een goed initiatief van de zorginstelling om op dinsdagavond 11 januari een (online) informatiebijeenkomst te organiseren om de mogelijk ontstane ongerustheid weg te nemen. Tijdens deze bijeenkomst zal worden uitgelegd wat Behandelcentrum Wier precies doet en zal ook antwoord worden gegeven op vragen van bijvoorbeeld omwonenden en van andere gebruikers en bezoekers van het Berg en Bosch terrein.