Corona & gezondheid

De essentie van de coronamaatregelen is het voorkomen dat we de grip op het virus verliezen. Alleen zo kunnen we onze kwetsbaren beschermen en voorkomen we dat de zorg overbelast raakt. De huidige adviezen zullen zo lang als nodig blijven gelden: blijf thuis bij klachten of als een huisgenoot ziek is, laat je testen, was vaak en goed je handen en houd minimaal anderhalve meter afstand. Met die maatregelen proberen we de verspreiding van het virus tegen te gaan en het virus onder controle te houden. Wanneer we de controle verliezen, kan dit grote gevolgen hebben. We zagen dit afgelopen voorjaar en we zien het nu in andere landen waar het virus ongecontroleerd rondgaat. 

Bekijk #D66praatjebij met Peter van der Voort over het coronavirus.

Beeld: D66-senator en IC-arts Peter van der Voort over het coronavirus in #D66praatjebij.

Voorkomen dat mensen ziek worden

Door verspreiding van het virus te beperken, voorkomen we dat mensen ziek worden of zelfs overlijden. Voor veel mensen lijkt het virus misschien niet heel gevaarlijk, maar duidelijk is inmiddels wel dat het virus dodelijk kan zijn voor ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. En zelfs mensen met een goede gezondheid kunnen ernstig ziek worden, met langdurige gezondheidsproblemen tot gevolg. 

Testen bij klachten is belangrijk

Het is belangrijk dat mensen zich laten testen bij klachten of als ze terugkomen uit een risicogebied. Met een uitgebreid testbeleid hebben we zicht op de verspreiding. Het is essentieel dat het testen zo snel als mogelijk gebeurt. Vanaf de eerst klacht tot de uiteindelijke uitslag. Dit kan ook betekenen dat we uiteindelijk mensen moeten gaan testen zonder klachten, om de verspreiding nóg eerder in beeld te hebben. Dat doen we bijvoorbeeld al met het testen van mensen uit risicogebieden of in verpleeghuizen. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat de capaciteit van het testen en het bron- en contactonderzoek op orde is. We vragen tijdens deze pandemie veel van de GGD. Zij moeten voldoende mensen en mogelijkheden krijgen om snel te testen en bij een besmetting goed bron- en contactonderzoek te doen. 

Voorbereid op een golf

Als een golf van besmettingen zich voordoet is het van belang dat we voorbereid zijn. Voldoende beschermingsmiddelen, aandacht voor de kwetsbaren, voldoende bedden in ziekenhuizen. D66 houdt de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen zo goed als mogelijk in de gaten, omdat deze invloed hebben op maatregelen en onze vrijheden. Het gaat dan om inzichten in de verspreiding en eigenschappen van het virus, maar ook om innovaties op het gebied van vaccins en sneltesten. 

Meer gezondheid