Besluitvorming

Besluitvorming | Congres 113

Voor het Congres kun je moties indienen namens een ledenvergadering of als individueel lid. Hieronder vind je alle informatie over hoe je jouw motie kunt indienen.

Je kunt drie typen moties indienen voor het congres: Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Algemeen Politieke Moties (PM) en Actuele Politieke Moties (APM).

Voor het Congres kun je een Algemeen Organisatorische Motie (AOM) en een Algemeen Politieke Motie (PM) indienen tot en met vrijdag 22 januari 2021, 12.00 uur. Het indienen van de motie kun je doen namens de ledenvergadering van een regio (ARV), een afdeling of een thema-afdeling (AAV). Ook kun je namens 25 individuele leden van D66 een motie indienen. Jouw motie dient in dat geval bij de sluiting van de indiening ondersteund te zijn door minimaal 25 individuele leden.

De indiening en ondersteuning loopt via MijnD66. In MijnD66 kun je een link naar de te ondersteuning motie delen en kun je zien hoeveel leden jouw motie hebben ondersteund.

Een motie indienen kan door in MijnD66 te klikken op ‘motie indienen’. Je selecteert dan vervolgens ‘Congres 113 – Moties’.

22.01.2021 | 12.00 uur

Algemeen Organisatorische Moties en Politieke Moties

18.02.2021 | 12.00 uur

Actueel Politieke Moties

Opstellen van
een motie

Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geef je de feiten weer; onder de overwegingen je redeneringen gebaseerd op deze feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie: hierin formuleer je het verzoek aan een orgaan. Zorg er voor dat het dictum helder, leesbaar en bondig is.

Je kunt in je motie alleen een verzoek doen aan landelijke organen, zoals Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Delegatie in het Europees Parlement of Landelijk Bestuur. Je kunt geen verzoek doen aan regionale of lokale fracties. Deze fracties kunnen zich namelijk niet verantwoorden op het congres. Daarvoor zul je een motie moeten indienen op een regio- of afdelingsvergadering. Ook kun je geen moties indienen die een verzoek doen aan bewindspersonen.

In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een motietekst niet meer dan 300 woorden mag omvatten. Indien de tekst meer dan 300 woorden bevat, worden de eerste 300 woorden overgenomen.

Indienen van
een AOM of PM

Voor het indienen van Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Politieke Moties (PM) geldt dat deze uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 om 12.00 uur ontvangen moeten zijn door de besluitvormingscommissie, inclusief de benodigde 25 digitale ondersteuningsverklaringen. Dien je de motie in namens een ledenvergadering, dan dient een bestuurslid de motie in via MijnD66. Ook deze moet binnen zijn uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 om 12.00 uur.

Indienen van
een APM

Een Actuele Politieke Motie (APM) wordt in het Huishoudelijk Reglement gedefinieerd als ‘een politieke motie betreffende een zaak, waarbij zich tussen twee dagen voor sluiting van de gewone politieke moties en de dag van indiening van de actuele politieke moties, zoals bepaald in het congresreglement, een politiek feit heeft voorgedaan en waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende congres.’

Uit je motie moet blijken dat aan beide criteria wordt voldaan. Dit kun je doen door in de constateringen en/of overwegingen de bewijslast voor de actualiteit op te nemen. De Besluitvormingscommissie toetst aan deze eisen van het Huishoudelijk Reglement. Voldoet de motie er niet aan, dan neemt zij binnen 24 uur na sluiting van de indieningstermijn contact met je op.

Het indienen van Actuele Politieke Moties (APM) kan vanaf woensdag 20 januari 2021 tot donderdag 18 februari 2021 om 12.00 uur. De Actueel Politieke Moties moeten uiterlijk 18 februari 2021 om 12.00 uur bij de Besluitvormingscommissie zijn, inclusief de benodigde 15 digitale ondersteuningsverklaringen. Dien je de motie in namens een ledenvergadering, dan dient een bestuurslid de motie in via MijnD66. Ook deze moet binnen zijn uiterlijk donderdag 18 februari 2021 om 12.00 uur.

Contact

Heb je vragen over het indienen van een motie? Neem dan contact op met de Besluitvormingscommissie via [email protected].