Congres 112
Subsessies

Op zaterdag 28 november bieden we je een uitgebreid online programma. We nodigen je uit hierbij aan te sluiten vanuit je woonkamer.

Online subsessies
10.30-13.00 uur

Verdeeld over twee blokken zijn er acht verschillende subsessies. Live vanuit het Landelijk Bureau in Den Haag. Over onder andere onderwijs, de verzorgingsstaat, medische ethiek en de toekomst van de politieke partij.
 
In de Zoom is ruimte voor 1000 deelnemers. Meld je dus alleen aan als je er echt bij kunt zijn. Zo is er voldoende plek voor iedereen. Na je aanmelding ontvang je op de ochtend van het congres een link naar de Zoom-sessie. In de Zoom-sessie kun je kiezen naar welke subsessie je gaat. Ook kun je switchen van sessie. Net als op een écht congres.

Ronde 1
10.30-11.30 uur

Plasticpolitiek
In 2019 en 2020 werden zowel in Nederland als in Europa een Plastic Pact gelanceerd. Milieuorganisaties, bedrijven en politiek sloegen de handen in elkaar om een meer toekomstbestendig gebruiksvorm van plastic te organiseren. Omdat plastic desastreuze effecten kan hebben voor de gezondheid van mensen, dieren, planten en het milieu en de natuur in het algemeen, heeft het terugdringen van de plasticconsumptie een prominente plaats op de agenda van de nationale en internationale klimaatdoelen. Bovendien is plasticconsumptie nauw verbonden aan het opzetten van een circulaire economie.

In deze sessie gaan Stientje van Veldhoven en Merijn Tinga in gesprek over de vraag hoe de transitie naar een duurzaam plasticgebruik het best kan worden vormgeven. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven nam op nationaal en internationaal niveau hierin een leidende rol met het Plastic Pact en met het Europese Pact. Bioloog, surfer en activist Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, voert verschillende campagnes om ervoor te zorgen dat minder plastic in de zee eindigt en meer bewustzijn over plastic ontstaat.
 
In deze sessie blikken we terug op wat er de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van plastic en de circulaire economie. Én we onderzoeken hoe het terugdringen van de plasticconsumptie en het introduceren van een circulaire economie in de toekomst effectief kan gebeuren. Daarbij zetten we ook een Europese bril op: wat doen welke actoren al om plastic op een duurzame manier te gaan gebruiken in Europa? En wie kan wat nog beter doen?

Toekomst van de Politieke Partij

Boze boeren op het Malieveld. Protesten tegen de corona-maatregelen op het Binnenhof. Populistische politici die zeggen ‘het volk’ te vertegenwoordigen. Politieke partijen hebben een sleutelrol in het verbinden van de burger met overheid en politiek, maar volgens velen hebben zij het moeilijk. Fluctuerende kiezerssteun, (gemiddeld) afnemende ledenaantallen (D66 groeit weer) en een gebrek aan herkenbaarheid door het verdedigen van moeizaam bevochten compromissen.

Wat is de toekomst van de politieke partij? Heeft dit construct uit de 19e eeuw haar beste jaren achter zich of ligt er juist een prachtige toekomst in het verschiet? Kunnen partijen leden uit alle lagen van de bevolking aan zich binden en wat is daar dan voor nodig? Een gesprek met politicoloog Simon Otjes, expert op het gebied van partijen, en met D66-lid van het eerste uur Rudi Nieuwenhoven en voormalig landelijk bestuurslid Jieskje Hollander, die hierover een motie hebben ingediend op het congres. Moderator: Milan Assies.

Tech & Kapitalisme

In oktober 2020 concludeerde een onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres dat de grote technologiebedrijven hun dominante positie op de markt misbruiken. De bedrijven, die ooit rommelige underdog-startups waren, hebben een economische machtspositie verworven die doet denken aan de monopolistische macht van oliebaronnen en spoorweggiganten. De destabiliserende werking op politiek, verkiezingen en sociale cohesie maakt een vraag nog urgenter: hoe kun je deze bedrijven reguleren?

Een ouderwets economisch paardenmiddel wordt hiervoor vaak genoemd: afgedwongen opsplitsingen. Ook in Europa wordt gewerkt aan wet- en regelgeving die het voordeel van de bedrijven moet verkleinen. Maar zijn zulke ingrepen wel de oplossing? En moet deze maatregelen Europees gelden of per land? Of zijn er andere maatregelen die Nederland en Europa kunnen nemen om de macht van deze bedrijven aan banden te leggen? De Mr. Hans van Mierlo Stichting gaat hierover in gesprek met Kees Verhoeven en Anna Gerbrandy, hoogleraar Mededingingsrecht bij het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht.

Jonge Democraten
: jongeren en corona met oa. Diederik Gommers
Wat kunnen we in deze tijd van jongeren vragen? Zijn de ‘coronafeestjes’ onder studenten echt zo onverantwoordelijk als we denken? In deze paneldiscussie over de effecten van de coronacrisis op jongeren komen verschillende perspectieven op deze zaken aan bod.

– Diederik Gommers, IC-arts in het Erasmus MC en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
– Rutger Engels, rector magnificus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
– Denise van de Sant, praeses van de Landelijke Kamer van Verenigingen
– Eveline Crone, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de universiteit Leiden.

Ronde 2
12.00-13.00 uur

Els Borst Netwerk: Help? Ik ben (geen) feminist?!
Het Els Borst Netwerk gaat in gesprek met de twee oprichters van Damn, Honey. Nydia van Voorthuizen en Marie Lotte Hagen runnen een platform over “alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen”. Met hen gaan we in gesprek over feminisme. Is dat nou nog wel nodig in de 21e eeuw? Wat zijn hun eigen ervaringen? En wat kunnen mannen en vrouwen zelf doen?

Onderwijslessen uit 2020 

Toen door de corona-uitbraak scholen en universiteiten moesten sluiten, leverden docenten en organisaties een topprestatie door razendsnel alles online te doen. Maar toch raakte de crisis het hart van onderwijs: kinderen konden de lessen niet goed volgen door hun thuissituatie, docenten raakten overwerkt en studenten uitten hun ongenoegen over de onderwijskwaliteit.

In deze sessie gaan we met minister Ingrid van Engelshoven en Raadslid Ilana Rooderkerk in op de lessen van dit buitengewone onderwijsjaar. Hoe zorgen we ervoor dat onderwijs de kansengelijkheid vergroot, en niet verkleint? Welke initiatieven uit dit jaar kunnen als voorbeeld dienen, en welke rol speelt de overheid hierbij? En wat mogen we in de komende maanden niet uit het oog verliezen? 

Toekomst verzorgingsstaat

Stel je voor. In 2050 doen robots ons werk, voltijdsbanen zijn iets uit het verleden. Een onrealistisch scenario? Waarschijnlijk wel. Maar robotisering en automatisering hebben wél grote impact op de manier hoe we werken en geld verdienen. Er gaan in de nabije toekomst banen verdwijnen. Hier komen nieuwe banen voor in de plaats, maar deze banen vragen vaak om andere competenties. Deze transitie kan leiden tot tijdelijke werkloosheid en er zullen mensen zijn die niet meer mee kunnen komen met deze ontwikkelingen.

Hoe gaat onze verzorgingsstaat om met deze uitdaging? Wat kunnen we doen om de samenleving voor te bereiden op een nieuw tijdperk? En hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de staat in het zorgen voor mensen eigenlijk? De Mr. Hans van Mierlo Stichting gaat hierover in gesprek met Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk aan de Universiteit van Maastricht,  en Marthe Hesselmans, wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Toekomstagenda Medische Ethiek

Medische ethiek is bij uitstek een belangrijk thema voor D66. Veel mensen stemmen op de partij vanwege de progressieve houding ten opzichte van medisch-ethische dilemma’s. Maar het thema staat niet stil: waar vroeger het recht van abortus of euthanasie reflectie en aandacht verdienden, brengen nieuwe ontwikkelingen zoals de CRISPR-Cas techniek en big data-analyses in de zorg nieuwe vraagstukken met zich mee. 

Pia Dijkstra, tien jaar Kamerlid voor D66 rondom dit thema, gaat in op haar periode in de Kamer en de ontwikkelingen rondom dit thema. Samen met hoogleraar en senator Annelien Bredenoord gaat deze sessie daarnaast in op de toekomstagenda van medische ethiek. Welke plek heeft medische ethiek in de politiek? Welke medisch-ethische vraagstukken heeft de toekomst voor ons in petto? En waarom is juist in tijden van corona medische ethiek zo belangrijk?

Plenair programma
14.00-15.45 uur

Het middagprogramma live vanuit Halfweg volg je live op Youtube. We hebben een vol programma met natuurlijk de uitslag van de stemmingen, een speech van Sigrid Kaag, en tafelgesprekken met interessante gasten over corona en de toekomst, en over inclusiviteit. Maar er is nog veel meer. Een aanrader om te kijken dus! Aanmelden is niet nodig, je kunt wel alvast een herinnering instellen.

  • De presentatie is in handen van Sofie van den Enk en sidekick Matthijs Sienot
  • Een tafelgesprek over corona en de actualiteit met Wouter Koolmees (minister van Sociale Zaken), Franc Weerwind (burgemeester van Almere), Léonie Janssen (voorzitter Jonge Democraten) en Vinod Subramaniam (Rector Magnificus aan de VU Amsterdam)
  • Natuurlijk staat het verkiezingsprogramma centraal. Met Anne-Marie Spierings (partijvoorzitter), Aletta Hekker (Bestuurslid Politiek), Wouter Koolmees (voorzitter programmacommissie) en Sigrid Kaag (lijsttrekker).
  • Een tafelgesprek over een inclusieve samenleving met Samira Rafaela (Europarlementariër), Sioejeng Tsao (gelijkheidsactivist), Hajar Yagkoubi (VN-jongerengezant) en Rob Jetten (fractievoorzitter Tweede Kamer).
  • Natuurlijk spreekt Sigrid Kaag het D66-congres toe over de inzet voor de verkiezingen in maart.

Pechtold’s Pubquiz
16.00 uur

Dé pubquiz die je niet mag missen. Erelid en oud-partijleider Alexander Pechtold en staatssecretaris Alexandra van Huffelen testen jouw kennis over D66. Meld je snel aan.