Besluitvorming

Overige besluitvorming | Congres 112

Voor het Congres kun je naast amendementen op het verkiezingsprogramma ook moties indienen. Hieronder vind je alle informatie over hoe je jouw motie kunt indienen. En wanneer we erover stemmen.

Stemmen

Als lid kun je op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november tot 14.15 uur (tijdens het online congres) stemmen over de wijzigingsvoorstellen op het Huishoudelijk Reglement, de jaarrekening 2019 en over de begroting 2021. Ook kun je stemmen op de ingediende moties.

Voor alle informatie over het stemmen op kandidaten voor commissies en besturen, klik hier.

Overige congresstukken

Terugkijken

Woensdag 25 november
Begroting, jaarrekening & verantwoording Landelijk Bestuur

Op woensdag 25 november was er een online discussiesessie over de begroting, jaarrekening en de verantwoording van het Landelijk Bestuur. Tijdens deze sessie sprak ook de voorzitter van de Jonge Democraten Léonie Janssen.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Besluitvormingscommissie via [email protected].