Congres 112

Op het congres nemen we altijd veel besluiten over de toekomst van onze partij. Maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Daarom vond ook dit congres, inclusief de besluitvorming, online plaats.