Congres 111

Op het congres nemen we altijd veel besluiten over de toekomst van onze partij. Maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Daarom vond dit congres online plaats.