Kandidaten voor een commissie of het Landelijk Bestuur

Voor Congres 119 stonden in totaal 15 vacatures open voor besturen en commissies. Op deze pagina vind je alle kandidaten die op Congres 119 verkiesbaar zijn. 

Overzicht kandidaten

De volgende kandidaten stellen zich verkiesbaar op Congres 119. Door op de naam van de kandidaat te klikken, vind je meer persoonlijke informatie over de kandidaat, diens motivatie, en een persoonlijke video als de kandidaat van die mogelijkheid gebruikt gemaakt heeft. Onderaan de persoonlijke pagina lees je het advies van de Landelijke Talentencommissie over de betreffende kandidaat.

Kandidaten worden, per vacature, weergegeven vanaf de gelote letter R, hieruit blijkt geen enkele voorkeur.

Landelijk Bestuurslid Vereniging en Talentontwikkeling (1 vacature)
De stemming verloopt volgens art. 6.24 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat voor of tegen een kandidaat gestemd kan worden.

Hans Teunissen

Landelijk Bestuurslid Politiek Secretaris (1 vacature)
De stemming verloopt volgens art. 6.23 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat kandidaten in volgorde van voorkeur genoteerd kunnen worden op het stembiljet.

Frank Schoonbeek
Jieskje Hollander

Landelijk Bestuurslid Leden- en Fondsenwerving en Communicatie (1 vacature)
De stemming verloopt volgens art. 6.24 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat voor of tegen een kandidaat gestemd kan worden.

Brecht Janssen

Voorzitter Landelijke Verkiezingscommissie (1 vacature)

De stemming verloopt volgens art. 6.24 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat voor of tegen een kandidaat gestemd kan worden.

Wander Kenter

Voorzitter Financiële Commissie (1 vacature)
De stemming verloopt volgens art. 6.24 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat voor of tegen een kandidaat gestemd kan worden.

Bas Meijer

Lid Financiële Commissie (2 vacatures)

De stemming verloopt volgens art. 6.22 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat kandidaten in volgorde van voorkeur genoteerd kunnen worden op het stembiljet.

Jeanette Assies
Ivo van Hurne
Sander van Leijenhorst
Bart Linders

Lid Besluitvormingscommissie (3 vacatures)

De stemming verloopt volgens art. 6.24 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat voor of tegen een kandidaat gestemd kan worden.

Maxima Bouman
Laura Dijkink
Rens Philipsen

Lid Geschillencollege (4 vacatures)
De stemming verloopt volgens art. 6.24 van het Huishoudelijk Reglement, dit betekent dat voor of tegen een kandidaat gestemd kan worden.

Ruben Alderse Baas
Simon van Oort
Bas Rademacher
Nicolet Rorije-Wouts

Stemming en kennismaking

Je kunt live op het congres kennismaken met de kandidaten tussen 10.00 uur en 11.00 uur in zaal 20. Ook zullen de kandidaten herkenbaar tijdens de lunchpauze aanwezig zijn op het horecaplein, rondom het meetingpoint.

Stemmen op kandidaten kan tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Ieder stemgerechtigd lid ontvangt enkele dagen voor aanvang voor het congres een stemcode, en nadere uitleg over het hybride stemproces voor Congres 119.

Gesprekken en advies van de Landelijke Talentencommissie

Alle kandidaten hebben bij hun kandidaatstelling enkele integriteitsvragen beantwoordt. Met de kandidaten voor de volgende functies is er ook een apart integriteitsgesprek gevoerd:

Landelijk Bestuurslid Vereniging en Talentontwikkeling
Landelijk Bestuurslid Politiek Secretaris 
Landelijk Bestuurslid Leden- en Fondsenwerving en Communicatie
Voorzitter Landelijke Verkiezingscommissie
Voorzitter Financiële Commissie


Met alle kandidaten zijn profielgesprekken gevoerd. Voor die kandidaten waarvoor geen apart integriteitsgesprek plaatsvond, is het onderdeel integriteit opgenomen in het profielgesprek. De kandidaten zijn in de adviesgesprekken getoetst aan het profiel, waarbij de Landelijke Talentencommissie heeft geoordeeld of de kandidaat:

Voldoet aan het profiel
Voldoet in mindere mate aan het profiel
Voldoet niet aan het profiel