Agenda ledenvergadering

Hieronder vind je de agenda van de ledenvergadering tijdens Congres 119. Bekijk hier het volledige congresprogramma.  
De tijden in de agenda zijn onder voorbehoud en ter indicatie. Op de congresdag is er een liveblog beschikbaar, waar live wordt bijgehouden waar in de behandeling we zitten.

1. Opening ledenvergadering

Vanaf: 09.30 uur
Met onder andere een welkomstwoord van onze partijvoorzitter Victor Everhardt en van de congresvoorzitters, een introductie van de stemmodule en enkele proefstemmingen.

2. Amendementen op het conceptprogramma (deel 1)

Vanaf: +/- 10.00 uur

Leden van D66 hebben afgelopen week digitaal kunnen stemmen over inhoudelijke amendementen die de koers van het programma en/of de partij niet fundamenteel wijzigen.

Op het Congres bespreken we de amendementen die de koers van het programma of de partij fundamenteel wijzigen.

Om zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwerpen die worden besproken in de subsessies, beginnen we de behandeling met AM119.C07.

Speech politiek leider
Rob Jetten

Vanaf: 11.45 uur

Lunchpauze

Vanaf: 12.00 uur t/m 13.00 uur

2. Actueel Politieke Moties

Vanaf: 13.00 uur
Er is in totaal 1 Actueel Politieke Motie die we behandelen tijdens dit congres.

3. Politieke Moties

Vanaf: +/- 13.15 uur
Er zijn in totaal 3 Politieke Moties die we behandelen tijdens dit congres.

4. Algemeen Organisatorische Moties

Vanaf: +/- 13.45
Er zijn in totaal 6 Algemeen Organisatorische Moties die we behandelen tijdens dit congres.

5. Amendementen op het conceptprogramma
(deel 2)

Vanaf: +/- 14.30 uur

Leden van D66 hebben afgelopen week digitaal kunnen stemmen over inhoudelijke amendementen die de koers van het programma en/of de partij niet fundamenteel wijzigen.

Het Proces Verbaal van deze stemming wordt zo snel mogelijk na het vaststellen van de uitslag gepubliceerd.

Op het Congres bespreken we de amendementen die de koers van het programma of de partij fundamenteel wijzigen. In de ochtend hebben we al een groot deel van de amendementen besproken.

6. Vaststellen definitieve verkiezingsprogramma

Vanaf: +/- 15.25 uur
We stellen hier het definitieve verkiezingsprogramma vast.

Deze wordt vanaf 16.00 uur overhandigd aan de lijsttrekker voor de Europees Parlementsverkiezing van 2024 Gerben-Jan Gerbrandy.

7. Sluiting

Nadat het definitieve programma is vastgesteld, worden de uitslagen van de interne verkiezingen bekendgemaakt. Daarna wordt de vergadering gesloten.

Podiumprogramma

Vanaf: 16.00 uur

Tijdens het podiumprogramma wordt het definitieve verkiezingsprogramma overhandigd aan de lijsttrekker voor de Europees Parlementsverkiezing, Gerben-Jan Gerbrandy.

Definitieve begroting 2024

De begroting 2024 is op Congres 118 vastgesteld op basis van het toenmalig zeteltal. Daarbij zijn scenario’s opgesteld voor verschillende uitkomsten van de verkiezingen. Dit is destijds toegelicht door de Penningmeester en de Financiële Commissie.
Bijgevoegd vind je de actuele begroting op basis van het nieuwe zetelaantal. Deze ligt voor ter kennisname vergezeld door de appreciatie van de Financiële Commissie.

Je ziet hier 3 kolommen, de witte kolom is de realisatie van vorig jaar, de lichtgroene is op congres 118 aangenomen en de donkergroene is de actuele begroting.

Kandidaten voor
commissies en besturen

Op Congres 119 zijn er in totaal 15 vacatures die vervuld moeten worden. Via onderstaande link vind je alle informatie over deze vacatures en hoe we de nieuwe commissie- en bestuursleden verkiezen.
Je kan kennismaken met de kandidaten tussen 10.00 uur en 11.00 uur in zaal 20. Ook zullen de kandidaten herkenbaar tijdens de lunchpauze aanwezig zijn op het horecaplein, rondom het meetingpoint.
Stemmen op kandidaten kan tussen 11.00 uur en 15.00 uur.

Vereniging 3.0:
Naar een
toekomstbestendige
vereniging

Op het congres gaan we ook in gesprek over hoe wij als vereniging klaar willen zijn voor de toekomst. De afgelopen tijd zijn er verschillende evaluaties gedaan, waar we mee aan de slag kunnen. De evaluatie van de processen tijdens de afgelopen verkiezingen lees je terug in het evaluatierapport van de commissie onder leiding van Vera Bergkamp. Ook is er de notitie Het is aan ons geschreven, een onderzoek naar het politieke landschap en de positie van D66 daarin. Op basis van onder andere deze stukken heeft het Landelijk Bestuur een Routekaart voor de ‘Vereniging van de Toekomst’ opgesteld, met stappen die we de komende jaren kunnen zetten om D66 als vereniging klaar te maken voor de toekomst.

Het Landelijk Bestuur is voornemens een congresuitspraak te vragen om door te gaan op de ingeslagen weg. Hiervoor hebben ze een conceptmotie voorbereid. Deze vind je onderstaand.