Een congres voor iedereen

Congresprogramma

 

Als D66’er kun je twee keer per jaar het landelijke congres bezoeken. Daar ontmoet je ruim 1500 andere D66’ers en kun je ieder congres weer een uitgebreid programma volgen. Op congressen zie je hoe onze politieke vereniging bruist. Op deze pagina vertellen we je meer over de opzet van het programma.

Binnenkort vind je op deze pagina ook het congresprogramma, plattegrond, overzicht van subsessies etc.

We willen voorzien in ieders behoefte

Uit de vorige congresevaluaties bleek dat leden zowel vragen om meer ruimte voor goede besluitvorming als om meer ruimte voor interessante sessies, leerzame workshops en om andere D66’ers te ontmoeten. Daarmee zijn er duidelijke, maar verschillende, congresbehoeften.

Ieder congres proberen we daar zo goed mogelijk in te voorzien, maar we zien wel een aantal problemen. Een vol en divers programma leidt tot uitloop van sessies. Wanneer besluitvorming uitloopt, heeft dat gevolgen voor programma-onderdelen waar een ander lid juist voor komt. Dat zorgt ervoor dat je minder uit je congres kunt halen dan je misschien zou willen.

Tijdens het vorige congres startten we een pilot: een congres met meer ruimte die voorziet in jouw behoefte. En dat bleek goed te bevallen, maar er is natuurlijk ook nog genoeg te verbeteren. En dat gaan we doen.

Meer ruimte voor goede besluitvorming

Tijdens congres 111 is er meer aandacht voor besluitvorming. De Algemene Ledenvergadering duurt de hele dag. Alle moties en amendementen worden behandeld in een speciale besluitvormingszaal. Dat doen we zonder parallelle sessies waarin verschillende moties worden voorbehandeld. Congresgangers kunnen nu aanwezig zijn bij de behandeling van iedere motie of amendement. Bovendien is er nu meer ruimte voor een rustig debat. Zo is er tijdens dit congres veel ruimte voor besluitvorming.

Meer ruimte voor inspirerende sessies en sprekers

In een andere zaal is gedurende de dag een ander en interessant programma. Congresbezoekers kunnen daar luisteren naar sprekers, diepte-interviews bijwonen en talkshows bekijken. Bovendien is er in deze zaal geen programma op het moment dat er ook interessante subsessies zijn.

Meepraten over het verkiezingsprogramma

Verder is dit het congres waar we het verkiezingsprogramma voor de volgende Tweede Kamerverkieizingen voorbereiden. Daarom gaan we hierover de gehele dag in gesprek en is er alle ruimte voor jouw ideeën, plannen en toekomstvisies. Want een goed verkiezingsprogramma kan niet zonder jouw input.

Een levendig horecaplein

Ook op het horecaplein is er de hele dag van alles te beleven. Je kunt er in gesprek met andere D66’ers. Je vragen stellen aan onze fracties en er zijn veel stands waar je de partij beter kunt leren kennen.

Doe je mee?

Het Landelijk Bestuur en de congresorganisatie hopen je op deze manier meer ruimte te geven zodat je jouw congres zo kan inrichten als je wilt. Met ruimte voor goede besluitvorming, met ruimte voor leden die elkaar willen ontmoeten en voor leden die hun kennis willen verbreden bij workshops en sessies.

Bestel direct je ticket.