Alles over congresstukken, moties en amendementen

Besluitvorming

Op het congres nemen we altijd veel besluiten over de toekomst van onze partij. Lees alvast de congresstukken en alles over moties, amendementen en kandidaatstellingen. Maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Daarom kiezen we voor het volgende:

  • De Besluitvormingscommissie heeft besloten dat ingediende moties in principe doorschuiven naar een volgend congres. Met alle indieners wordt zo spoedig mogelijk persoonlijk contact opgenomen.
  • Voor de vacatures leden Landelijk Bestuur en commissies en organisatorische moties stemmen we via e-vote. Daar ontvang je binnenkort een uitnodiging voor. De uitslag wordt tijdens het online congres op 18 april bekendgemaakt.

We hopen op je begrip voor deze keuzes.
Heb je vragen? Stuur gerust een mailtje.

Hieronder vind je links naar de oorspronkelijke pagina’s:

Congresstukken

Alles over moties

Alles over amendementen

Alles over vacatures voor het Landelijk Bestuur en commissies