Besluitvorming op het congres

Welkom bij het liveblog van de besluitvorming op het congres. Hier kun je volgen wat er behandeld wordt.

Na een orde voorstel is er gestemd om de overgebleven moties aan te houden tot het volgende congres.

Indiener: Tim Vos-Goedhart e.a.
Woordvoerder:
Tim Vos-Goedhart
Doel amendement:
Wijzigen van de tekst

Huidige tekst
2. Een (thema)netwerk wordt opgericht door een besluit van het Landelijk Bestuur. Dit
besluit wordt genomen op basis van ten minste een oprichtingsplan. Dit
oprichtingsplan kan op initiatief van leden van de Partij worden ingediend als ook op
initiatief van het Landelijk Bestuur volgens een door het Landelijk Bestuur vastgesteld
model.

Voorgestelde tekst:
2. Een (thema)netwerk wordt opgericht door een besluit van het Congres. Dit besluit
wordt genomen op basis van ten minste een oprichtingsplan. Dit oprichtingsplan kan
op initiatief van leden van de Partij worden ingediend als ook op initiatief van het
Landelijk Bestuur volgens een door het Landelijk Bestuur vastgesteld model.

Toelichting:
Het Landelijk Bestuur kan projectgroepen oprichten, de oprichting van. (thema)netwerken is aan alle leden van de partij. Deze bevoegdheid geven aan het LB
is ondemocratisch.

Pre-advies: Ontraden
Toelichting:
We begrijpen het doel van de indiener, maar door de oprichting van (thema)netwerken te organiseren zoals de indiener voorstelt, ontstaat er een onwerkbare en inflexibele situatie. Het huidige voorstel tot wijziging van het HR zorgt ervoor dat het eenvoudiger wordt voor leden om een (thema)netwerk op te
richten. De eis die het Huishoudelijk Reglement nu stelt (dat er 75 leden nodig zijn) wordt er bijvoorbeeld uitgehaald. De criteria die in het HR-wijzigingsvoorstel neergezet worden zijn aanzienlijk lichter dan deze waren, maar behouden wel de mogelijkheid om onafhankelijk van wanneer de congressen plaatsvinden een (thema)netwerk op te richten. Door het op de manier te organiseren die de indiener voorstelt, zou het oprichten van (thema)netwerken afhankelijk worden, van de momenten dat congressen plaatsvinden. Dat lijkt ons juist onwenselijk. Daarnaast hecht het Landelijk Bestuur wel aan enige vorm van criteria voor de oprichting (thema)netwerken, omdat zij wel gebruikmaken van de faciliteiten van de partij, zoals de verschillende mailstructuren en bijvoorbeeld de ledenadministratie, en in sommige gevallen zelfs een contributie innen zoals bijvoorbeeld het Els Borst Netwerk en Pride Netwerk. Uiteindelijk houden leden overigens altijd de mogelijkheid om in de zogenoemde ‘interessegroepen’ bij elkaar te komen, waarbij geen faciliteiten gebruikt worden en dus ook geen instemming van het Landelijk Bestuur
nodig is.