D66 krijgt het voor elkaar

Goede zorg

Belangrijker dan goede zorg is een goede gezondheid: voorkomen is beter dan genezen. D66 zet in dit kabinet vol in op preventie  om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dit doen we door een nationaal preventieakkoord te sluiten met iedereen in de zorg, gemeenten, scholen, sportverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het eigen risico gaat de komende kabinetsperiode niet omhoog. Voor  mensen die chronisch ziek zijn, ouderen en gehandicapten gaan de eigen bijdragen fors omlaag.

Wanneer thuis blijven wonen niet meer kan, dan is alleen de beste zorg goed genoeg. Dit kabinet doet een enorme investering in de verpleeghuiszorg. Hierdoor is er ruimte voor meer handen aan het bed, meer aandacht voor mensen en meer zorg op maat. Niet iedereen is immers hetzelfde.  Er komt meer en bekwaam personeel. Om goede mensen aan te trekken werken we samen met de zorgsector, opleidingsinstituten en werkgevers.

Goed onderwijs

Goed klimaat

Goed werk

Goede zorg