Wijkevoort

Wat is Wijkevoort?
Wijkevoort is een gebied dat ligt aan de zuidwestkant van Tilburg bij de A58 en de Burgemeester Letschertweg. De gemeente Tilburg wil van dit gebied een campus maken waar bedrijven, het onderwijs en onderzoeksinstellingen samenwerken, innoveren en opleiden.

Wat voor bedrijven komen er op Wijkevoort?
Het gebied dat Innovatiecampus Wijkevoort gaat heten, moet een plek worden voor vernieuwende bedrijven in de maakindustrie en de slimme en schone logistiek.

Waarom komt er extra ruimte vrij voor bedrijvigheid in Tilburg?
De nieuwe campus is nodig, omdat Tilburg hard groeit. Het aantal inwoners stijgt de komende jaren waarschijnlijk met zo’n 40.000 inwoners. Investeren in toekomstbestendige en duurzame economie is belangrijk, want met de stijging van het aantal inwoners neemt ook de vraag naar werk, kennis en scholing toe.

Waarom wordt er economische ontwikkeling toegestaan in een groen buitengebied?
Innovatiecampus Wijkevoort komt in een groen buitengebied. Dat lijkt onlogisch, maar de keuze voor dit gebied is zorgvuldig gemaakt. Vanwege de strategische ligging langs de A58 is het gebied interessant voor economische ontwikkeling, terwijl het gebied door de nabijheid van de A58 een lage natuurwaarde heeft.

Is Wijkevoort een voorbeeld van verdozing?
Nee, Wijkevoort is géén voorbeeld van verdozing. Tilburg wil juist laten zien dat economische activiteit in harmonie met het landschap kan worden vormgegeven. Wijkevoort wordt dus geen verzameling logistieke blokkendozen langs de A58.Hoe wordt verdozing voorkomen?
Om verdozing tegen te gaan, zijn er binnen de gemeente Tilburg duidelijke afspraken gemaakt. In de eerste plaats is de komst van eigenstandige grote distributiecentra uitgesloten. Daarnaast worden er zeer hoge eisen gesteld aan de ruimtelijke, groene inpassing van de gebouwen. D66 Tilburg is niet bereid de lat te verlagen en concessies te doen aan deze kwaliteitseisen. D66 staat nieuwe economische ontwikkeling alleen toe, mits dit op een duurzame manier gebeurt.

Kwaliteitsteam provincie Noord-Brabant
De eisen die de gemeente Tilburg stelt aan de Innovatiecampus Wijkevoort zijn ook in lijn met de kwaliteitseisen van de provincie Noord-Brabant. Een kwaliteitsteam van de provincie moet waarborgen dat de gebouwen goed in de omgeving passen en dat er aandacht is voor de ecologie in het gebied.

Groene inpassing
Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Wijkevoort is de aandacht voor het landschap en de groene inpassing. Zo komt er rondom het gebied een zone met groen en water. Bovendien wordt circa 40 hectare aan natuur en landschap (her)ingericht, waarmee de totale natuurwaarde in het gebied toeneemt. Daarnaast worden groene daken verplicht gesteld en worden de gevels van de gebouwen die grenzen aan het open buitengebied bedekt met rijke vegetatie. Zo krijgen de gebouwen in het gebied een natuurlijke uitstraling.

Energieneutraal
Innovatiecampus Wijkevoort wordt energieneutraal of zelfs energieleverend, wat betekent dat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt en daarmee CO2-uitstoot wordt voorkomen.

Vertrouwen
D66 Tilburg vertrouwt erop dat de gemaakte afspraken over de groene inpassing van Wijkevoort in het landschap, de herinrichting van de natuur in het gebied, het verbod op de komst van eigenstandige distributiecentra én het toezicht door de provincie hierop voldoende waarborgen zijn, om in dit gebied duurzame economische ontwikkeling te laten plaatsvinden.D66 is opgericht om democratie dichter bij mensen te brengen. Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de dienstverlening en transparante verantwoording van de gemeente en begrijpelijke communicatie richting de inwoners. Het kan ook gaan over experimenten en vernieuwingen van het democratische systeem zelf.

De wereld digitaliseert. Dat biedt kansen, maar brengt ook gevaren met zich mee. De voordelen van digitalisering zijn ook in Tilburg zichtbaar. Zo kan er met behulp van data nog beter worden gemonitord wat de impact is van het beleid

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan. D66 Tilburg gelooft heilig in de kracht van preventie, maar staat ook voor een stevige aanpak bij overtredingen, om zo de grenzen van de vrijheid voor onze inwoners te beschermen.

D66 is opgericht om democratie dichter bij mensen te brengen. Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de dienstverlening en transparante verantwoording van de gemeente en begrijpelijke communicatie richting de inwoners. Het kan ook gaan over experimenten en vernieuwingen van het democratische systeem zelf.

De wereld digitaliseert. Dat biedt kansen, maar brengt ook gevaren met zich mee. De voordelen van digitalisering zijn ook in Tilburg zichtbaar. Zo kan er met behulp van data nog beter worden gemonitord wat de impact is van het beleid

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan. D66 Tilburg gelooft heilig in de kracht van preventie, maar staat ook voor een stevige aanpak bij overtredingen, om zo de grenzen van de vrijheid voor onze inwoners te beschermen.

D66 Tilburg zet in op gezondheid, omdat gezondheid vóór zorg en ondersteuning komt. Ons bestuursakkoord van de afgelopen vier jaar heette niet voor niets Gezond en gelukkig in Tilburg, waarin met name D66 Tilburg het belang van een gezonde leefstijl liet opnemen. Deze leefstijl, waarin aandacht is voor voeding, sport en beweging, zorgt namelijk voor gelukkigere Tilburgers die langer en gezonder leven.

D66 Tilburg wil naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen. Vrijheid en veiligheid moeten er voor iedereen die in Tilburg woont zijn. Tilburg is een diverse stad, waarin mensen met veel verschillende achtergronden samenleven. Inwoners met verschillende politieke opvattingen, etniciteit, seksuele geaardheid, zichtbare of onzichtbare handicap, inkomen en levenswijze. D66 Tilburg is trots op deze dynamische samenleving en wil dat alle inwoners daarin tot hun recht komen.

D66 Tilburg zet in op gezondheid, omdat gezondheid vóór zorg en ondersteuning komt. Ons bestuursakkoord van de afgelopen vier jaar heette niet voor niets Gezond en gelukkig in Tilburg, waarin met name D66 Tilburg het belang van een gezonde leefstijl liet opnemen. Deze leefstijl, waarin aandacht is voor voeding, sport en beweging, zorgt namelijk voor gelukkigere Tilburgers die langer en gezonder leven.

D66 Tilburg wil naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen. Vrijheid en veiligheid moeten er voor iedereen die in Tilburg woont zijn. Tilburg is een diverse stad, waarin mensen met veel verschillende achtergronden samenleven. Inwoners met verschillende politieke opvattingen, etniciteit, seksuele geaardheid, zichtbare of onzichtbare handicap, inkomen en levenswijze. D66 Tilburg is trots op deze dynamische samenleving en wil dat alle inwoners daarin tot hun recht komen.

Toont 12 van 14