Vrij bewegen door heel Nederland

Station Tilburg Beeld: Freddie de Roeck

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Wij willen daarom dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt. Voorzieningen, ook het buitengebied, zijn voor iedereen te voet, met de fiets of het OV te bereiken binnen 15 minuten.

D66 zet zich in voor goede verkeersveiligheid, een goede bereikbaarheid en prettige openbare ruimte met minder haast. Meer rust in het verkeer is beter voor mens, dier en milieu.

We zetten vol in op verkeersveiligheid. Veilige fiets- en wandelroutes naar OV-knooppunten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, winkelcentra, sportvoorzieningen en recreatiegebieden, zodat jongeren én ouderen zelfstandig kunnen komen en gaan.

We maken werk van het autoluw maken van openbare ruimte in woonwijken, van de binnenstad (Dwaalgebied en Cityring), van stedelijke centra, en van zones rond scholen. Sluipverkeer weren we. Waar het autovrij kan, kiezen we voor autovrij.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan.

D66 Tilburg wil de economie van morgen stimuleren. Een gemeente kan bijdragen aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het werkt nog beter als dat in regioverband gebeurt.

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Wij willen daarom dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan.

D66 Tilburg wil de economie van morgen stimuleren. Een gemeente kan bijdragen aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het werkt nog beter als dat in regioverband gebeurt.

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Wij willen daarom dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt.

Toont 12 van 12


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.