Julian Zieleman

Beeld: Saskia Moerman

Al 8 jaar zet ik mij in voor D66 Tilburg, waarvan 4 jaar als raadslid en vanaf september 2022 als fractievoorzitter. Ik ga voor een Tilburg van en voor iedereen. Met fijne, duurzame woningen voor starter en gepensioneerde, voor huidige en nieuwe bewoners. Samen bouwen we aan het Tilburg van de toekomst. Doe je mee?

  • 31 jaar
  • Zwolle
  • Tilburg
  • Hij/hem

Het Spoorpark: een park van en voor iedereen.
Het Radiopleintje met Lunchcafé Nieuwland en Banketbakker Van Vlerken.

Tilburg gaat fors groeien (+25.000 woningen en +36.000 inwoners tot 2040). Als we dit slim doen, biedt dit grote kansen om samen met de huidige bewoners te investeren in bestaande wijken en dorpen, buurten te herstructureren, de leefomgeving te vergroenen en
te verduurzamen en meer voorzieningen te creëren en te behouden.

Tilburg is een gemeente met een grote diversiteit aan inwoners, achtergronden en culturen. Samen maakt dit Tilburg tot een bruisende, innovatieve en sociale gemeente. Toch zijn er ook mensen die het moeilijk hebben en/of te maken hebben met discriminatie en/of racisme. De komende jaren verdient dit extra aandacht, zodat Tilburg met recht een gemeente van en voor iedereen is!

Meer doorstroming, zodat iedereen een passende, fijne en duurzame woning kan vinden.

Tilburg meer grootstedelijk elan geven, passend bij de 7e stad van het land.

Meer investeren in de klimaat- en energieopgave.

D66 betekent voor mij gelijkwaardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. D66 betekent voor mij op een respectvolle en fatsoenlijke manier politiek bedrijven.

De ondergrondse spoorweg – Colson Whitehead (een zeer aangrijpend boek over slavernij en de rassenstrijd in de Verenigde Staten). Vlucht uit het land van de vrijheid – Anna Meijerink (in mijn herinnering is dit het eerste boek dat ik las dat mij totaal in zijn greep hield; een zeer indrukwekkend en heftig boek)

Amélie de Musical (ontspannen loskomen van de waan van de dag)
House of Gucci (lekker zoete popcorn eten in de bioscoop)