Vertrouwenspersonen

D66 hecht veel waarde aan een vereniging waarin iedereen zicht veilig voelt. Hiervoor is een netwerk van vertrouwenspersonen opgezet.

Integriteitsissues

Heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en wil je hier met iemand over praten, dan zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze en hebben geheimhoudingsplicht. Vertrouwenspersonen kunnen en/of zullen adviseren.

Regio Brabant

Iedere regio heeft zijn eigen vertrouwenspersonen en voor Noord-Brabant zijn dat Kees Hagenaar en Tamara van Rossum. Wil je met hen in contact komen, dan kan dat via [email protected] en/of [email protected].