Met een eerlijke baan ben je pas echt vrij

Mozaïkatelier in Duvelhok, Tilburg Beeld: MerkTilburg

We koppelen ‘kansen voor iedereen’ aan een realistisch perspectief op bestaanszekerheid. Wij nemen de onvrijheden weg, zodat iedereen zo goed mogelijk zijn eigen doelen en zijn eigen geluk in de hand heeft.

Daarbij zien we het belang van een sterke sociale basis en van een samenleving waarin mensen zich vrij voelen om hun zorgen en kwetsbaarheden te delen en waarin je klaar staat voor een ander als het even nodig is.

We zetten in op het doorbreken van armoede die in verschillende generaties doorwerkt. Er komen gesprekken met gezinnen om te kijken wat er nodig is, zodat ze via maatwerk perspectief en ontwikkelkansen aangeboden krijgen.

D66 wil een drempelvrije voedselbank waar je geholpen wordt als je aanklopt. Eerst de hulp bieden en het vertrouwen winnen, om daarna met elkaar het gesprek te kunnen voeren over hoe iemand het beste structureel geholpen kan worden. We gaan uit van vertrouwen en iemand die om hulp vraagt, die krijgt hulp.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan.

D66 Tilburg wil de economie van morgen stimuleren. Een gemeente kan bijdragen aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het werkt nog beter als dat in regioverband gebeurt.

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Wij willen daarom dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan.

D66 Tilburg wil de economie van morgen stimuleren. Een gemeente kan bijdragen aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat. Het werkt nog beter als dat in regioverband gebeurt.

In een groeiende stad moeten we nog slimmer omgaan met de ruimte die we hebben. Wij willen daarom dat Tilburg een zogenoemde 15-minuten stad wordt.

Toont 12 van 12


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.