D66 blij met proef basisbanen

D66 is blij met het praktijkexperiment basisbanen dat binnenkort in Tilburg van start gaat. Basisbanen zijn bedoeld voor inwoners die graag willen en kunnen werken, maar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Afgelopen maandag werd het raadsvoorstel aangenomen dat een proef met vijf basisbanen mogelijk maakt. Raadslid Beppie Smit: “Als het landelijk beleid niet geeft wat Tilburgers nodig hebben dan moeten we zelf onderzoeken wat wel werkt. Daarom staat D66 achter dit experiment. We mogen deze Tilburgers niet laten vallen.”

Praktijkexperiment

Het praktijkexperiment basisbanen start met vijf banen op verschillende plekken in de gemeente, waarbij de werknemers begeleiding op maat krijgen. Later dit jaar volgt waarschijnlijk een bredere pilot die antwoord moet geven op de vraag of basisbanen een oplossing zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Tilburg streeft ernaar om in 2025 zo’n 50 basisbanen te hebben.

Zinvol werk

ONS Tilburg, D66 en de Partij voor de Dieren vinden dat de basisbanen geen bestaand vrijwilligerswerk of betaald werk mogen verdringen. Ook vinden zij dat voorafgaand aan de pilot bepaald moet worden wat maatschappelijk zinvol werk is. Smit: “Ik vind het belangrijk dat mensen het gevoel hebben bij te dragen aan de maatschappij. Dat het zinvol is wat ze doen.” De motie die de drie partijen hierover indienden werd overgenomen door het college.

Participatiewet

Tilburg doet de proef met de basisbanen, omdat via de huidige Participatiewet nog te weinig mensen een kans op langdurig werk hebben. Smit: “Iedereen heeft recht op werk, want werk loont. Niet alleen financieel, maar het zorgt voor een breder netwerk, gezondere leefstijl en een socialer bestaan.”