D66

Met groot verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mede dat op 26 maart 2024 ons geliefd D66-raadslid Jan van Esch is overleden.

Maandag stemde de gemeenteraad in met de toekomstplannen voor de Oostflank, het buitengebied tussen Tilburg en Oisterwijk.

D66 Tilburg betreurt het besluit van burgemeester Weterings om de vergunningsprocedure omtrent nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg te stoppen, maar heeft wel begrip voor het besluit.

D66 Tilburg Is blij dat de Tilburgse gemeenteraad begin februari akkoord ging met de verlening voor de starterslening. Door deze lening hebben starters meer kans op een betaalbare woning.

Begin november werd in de gemeenteraad de begroting van 2024 vastgesteld.

D66 Tilburg heeft begrip voor de zorgen van inwoners, maar vindt het belangrijk dat het aantal coffeeshops in de gemeente Tilburg wordt uitgebreid.

Met groot verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mede dat op 26 maart 2024 ons geliefd D66-raadslid Jan van Esch is overleden.

Maandag stemde de gemeenteraad in met de toekomstplannen voor de Oostflank, het buitengebied tussen Tilburg en Oisterwijk.

D66 Tilburg betreurt het besluit van burgemeester Weterings om de vergunningsprocedure omtrent nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg te stoppen, maar heeft wel begrip voor het besluit.

D66 Tilburg Is blij dat de Tilburgse gemeenteraad begin februari akkoord ging met de verlening voor de starterslening. Door deze lening hebben starters meer kans op een betaalbare woning.

Begin november werd in de gemeenteraad de begroting van 2024 vastgesteld.

D66 Tilburg heeft begrip voor de zorgen van inwoners, maar vindt het belangrijk dat het aantal coffeeshops in de gemeente Tilburg wordt uitgebreid.

In de gemeente Tilburg zijn nog te veel plekken, waar de verkeersveiligheid niet op orde is. Daarom zet D66 Tilburg de komende periode vol in op het veiliger maken van onze wegen.

Vanwege persoonlijke omstandigheden legt fractievoorzitter Julian Zieleman zijn raadslidmaatschap per 23 oktober 2023 tijdelijk neer.

Hoe word je gezond én gelukkig oud? Een belangrijk vraag want het aantal ouderen groeit. In de gemeente Tilburg gaan vijftien organisaties samenwerken om inwoners hierbij te helpen.

Op 26 september sprak D66 Tilburg met vertegenwoordigers van coffeeshop The Grass Company over het wietexperiment. D66 vindt het belangrijk dat het wietexperiment een succes wordt en zal zich hier voor blijven inzetten.

D66 Tilburg is blij met investeringen in bibliotheken.

Lees hier de tekst die fractievoorzitter Julian Zieleman op 3 juli sprak tijdens de Algemene beschouwingen Perspectiefnota.

In de gemeente Tilburg zijn nog te veel plekken, waar de verkeersveiligheid niet op orde is. Daarom zet D66 Tilburg de komende periode vol in op het veiliger maken van onze wegen.

Vanwege persoonlijke omstandigheden legt fractievoorzitter Julian Zieleman zijn raadslidmaatschap per 23 oktober 2023 tijdelijk neer.

Hoe word je gezond én gelukkig oud? Een belangrijk vraag want het aantal ouderen groeit. In de gemeente Tilburg gaan vijftien organisaties samenwerken om inwoners hierbij te helpen.

Op 26 september sprak D66 Tilburg met vertegenwoordigers van coffeeshop The Grass Company over het wietexperiment. D66 vindt het belangrijk dat het wietexperiment een succes wordt en zal zich hier voor blijven inzetten.

D66 Tilburg is blij met investeringen in bibliotheken.

Lees hier de tekst die fractievoorzitter Julian Zieleman op 3 juli sprak tijdens de Algemene beschouwingen Perspectiefnota.

D66 vindt dat er Tilburg meer aandacht en waardering moet komen voor de koloniale herinneringscultuur, zo ook voor de Bleshof.

Op 6 juni organiseerde D66 Tilburg een T66 Slavernijverleden, waarbij de fractie en leden een wandeling maakten langs de koloniale sporen van Tilburg.

Op 1 juli herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij in Nederland, ook in Tilburg is steeds meer aandacht voor deze dag.

Nu de Tilburgse gemeenteraad akkoord is gegaan met de fusie tussen de Kinderopvanggroep en drie grote schoolbesturen zijn de volgende stappen op weg naar een rijke schooldag gezet.

D66 is blij dat het voorstel Visie Cultuur in het publieke domein (Cupudo) met een grote meerderheid in de raad is aangenomen.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor een volledig vuurwerkverbod en de mogelijkheid tot alternatieve shows tijdens de jaarwisseling.

D66 vindt dat er Tilburg meer aandacht en waardering moet komen voor de koloniale herinneringscultuur, zo ook voor de Bleshof.

Op 6 juni organiseerde D66 Tilburg een T66 Slavernijverleden, waarbij de fractie en leden een wandeling maakten langs de koloniale sporen van Tilburg.

Op 1 juli herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij in Nederland, ook in Tilburg is steeds meer aandacht voor deze dag.

Nu de Tilburgse gemeenteraad akkoord is gegaan met de fusie tussen de Kinderopvanggroep en drie grote schoolbesturen zijn de volgende stappen op weg naar een rijke schooldag gezet.

D66 is blij dat het voorstel Visie Cultuur in het publieke domein (Cupudo) met een grote meerderheid in de raad is aangenomen.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen voor een volledig vuurwerkverbod en de mogelijkheid tot alternatieve shows tijdens de jaarwisseling.

Op sociale media gaan onwaarheden rond over de 15 minutenstad, maar wat is een 15 minutenstad en waar komen deze onjuistheden vandaan?

Er moeten afspraken gemaakt worden met de woningcorporaties over het realiseren van extra woningen in de lage middenhuur. Bovendien moet de bevoegdheid om bij te kunnen sturen op de gerealiseerde en het aantal geplande woningbouwcategorieën bij de gemeenteraad liggen en niet bij het college.

D66 Tilburg vindt het belangrijk dat er tijdens evenementen voldoende toiletvoorzieningen aanwezig zijn voor alle Tilburgers.

Buitenlandse studenten die in Tilburg woonruimte zoeken, vinden maar moeilijk een kamer. Uit een steekproef blijkt dat op de kamermarkt voor internationale studenten flink gediscrimineerd wordt met 'Dutch only'.

Eind 2023 vindt de eerste uitreiking van de Tilburgse Architectuurprijs plaats. Deze prijs komt er dankzij een motie die raadslid Julian Zieleman eind 2021 indiende.

PrEP is een effectief middel waarmee voorkomen kan worden dat mensen hiv oplopen. D66 Tilburg roept het college op, om het Rijk aan te sporen deze medicatie onderdeel te maken van de reguliere zorg.

Op sociale media gaan onwaarheden rond over de 15 minutenstad, maar wat is een 15 minutenstad en waar komen deze onjuistheden vandaan?

Er moeten afspraken gemaakt worden met de woningcorporaties over het realiseren van extra woningen in de lage middenhuur. Bovendien moet de bevoegdheid om bij te kunnen sturen op de gerealiseerde en het aantal geplande woningbouwcategorieën bij de gemeenteraad liggen en niet bij het college.

D66 Tilburg vindt het belangrijk dat er tijdens evenementen voldoende toiletvoorzieningen aanwezig zijn voor alle Tilburgers.

Buitenlandse studenten die in Tilburg woonruimte zoeken, vinden maar moeilijk een kamer. Uit een steekproef blijkt dat op de kamermarkt voor internationale studenten flink gediscrimineerd wordt met 'Dutch only'.

Eind 2023 vindt de eerste uitreiking van de Tilburgse Architectuurprijs plaats. Deze prijs komt er dankzij een motie die raadslid Julian Zieleman eind 2021 indiende.

PrEP is een effectief middel waarmee voorkomen kan worden dat mensen hiv oplopen. D66 Tilburg roept het college op, om het Rijk aan te sporen deze medicatie onderdeel te maken van de reguliere zorg.

Toont 24 van 79