Bas van der Pol

Bas van der Pol - Beeld: Joris van Blerck

Bas van der Pol is sinds mei 2021 wethouder van Tilburg. Bas is stedebouwkundige en houdt zich binnen de gemeente Tilburg vooral bezig met stedelijke ontwikkeling.

  • 45 jaar
  • Tilburg
  • Rotterdam
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente

Ik geniet van de Oude Warande omdat ik in de buurt ben opgegroeid. Een fijne groene plek vol herinneringen. In de Spoorzone, Piushaven en het Museumkwartier voel ik het stedelijke Tilburg van nu: open, divers, creatief, energiek en ontspannen tegelijk.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Tilburg heeft geweldige energie, die hebben juist nu nodig. Om te zorgen dat ook echt iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar dromen waar te maken en talenten te ontwikkelen. Maar ook om echt concreet werk te maken van een gezonde leefomgeving en de energie- en klimaatopgave. Die kans heeft Tilburg juist nu. We kunnen en moeten onze stedelijke ontwikkeling, en de bouw van 25.000 huizen, benutten om een betere stad te maken. Een aantrekkelijke stad, waar cultuur, evenementen, goede architectuur, toekomstgerichte (circulaire) economie en gemengde woon- en werkmilieus elkaar versterken en optellen tot brede welvaart. Die stad kunnen we samen maken.

Wat wil jij als wethouder veranderen?

  • Werken aan kwaliteit en schoonheid: onze stad en dorpen kennen prachtige plekken, maar de kwaliteit kan en moet omhoog. Dat gaat over de inrichting van het landschap en de buitenruimte, voorbeeldstellende architectuur en een goed ontworpen leefomgeving. Daarom werken we aan architectuurbeleid, een gebiedsgerichte kunst-, cultuur- en erfgoedstrategie en nemen we regie over stedelijke ontwikkeling.
  • Naar een nieuwe economie en brede welvaart: te veel talent verlaat onze stad en te weinig banen hebben waarde in de economie van de toekomst. Daarom wil ik de transitie naar een circulaire en digitale economie versnellen. Met grootschalige verduurzaming, vergroening en vernieuwing van alle bedrijventerreinen. En door de Spoorzone, het Museumkwartier en het Kenniskwartier door te ontwikkelen tot aantrekkelijke milieus voor studenten, startups, cultuur, onderwijs en de stedelijke economie. Daarvoor moet ook station Tilburg University opgewaardeerd worden, ontwikkelen we ruim 10.000 woningen in West en zetten we vol in op een groene en gezonde buitenruimte. Mindlabs, de Lochal en het Spoorpark waren het begin, nu moeten we koers houden met hoge ambitie.