Werkbezoek Voedselbank leidt tot bezorgdheid bij raadsleden

Twee weken geleden bezochten verschillende (burger)raadsleden, waaronder Sylvia Spinnewijn, Roberto Hessels en Beppie Smit van D66 Tilburg, de Voedselbank in Tilburg. Raadslid Beppie Smit: “Als één van de 100 vrijwilligers, werkzaam op een normale donderdag, merkte ik dat de betrokkenheid onder de medewerkers hoog is.” Maar de raadsleden signaleerden ook problemen. Zo ontvangt de Voedselbank minder voedingsmiddelen, terwijl het aantal deelnemers groeit. Bovendien durven veel mensen uit schaamte niet naar de Voedselbank te stappen.

Nieuwe uitstraling

Op hun nieuwe locatie in Loven II is inmiddels een professioneel distributiecentrum ingericht dat alle voedselbanken in Noord-Brabant en Zeeland van voedsel voorziet. Bovendien is het lokale uitgiftepunt meer ingericht als reguliere winkel. “Deze nieuwe uitstraling van de Tilburgse Voedselbank draagt er hopelijk aan bij dat de drempel van schaamte verlaagd wordt en mensen, als het echt nodig is, gebruik willen maken van deze voorziening, vertelt raadslid Sylvia Spinnewijn. “Bovendien zijn veel vrijwilligers ook ex-deelnemers die graag iets terug willen en kunnen doen. Dat schept een band en verlaagt de drempel om binnen te komen”, vult Smit aan.

Stijging gebruikers Voedselbank

Aan het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Voedselbank is momenteel echter geen gebrek. Mede door de inflatie en de energiecrisis steeg dit aantal in het afgelopen jaar in rap tempo en bedient de Tilburgse voedselbank inmiddels bijna 900 mensen of gezinnen. Smit: “De behoefte is groot. Op een donderdagmiddag staat om 12:00 uur een lange rij mensen buiten in de regen te wachten om binnen te komen. Iedere week komen er gemiddeld vijftien deelnemers bij. Het is schrijnend om te zien.” Bovendien zorgt het toenemend aantal deelnemers onder andere voor problemen bij de intake van nieuwe klanten. Niet alleen de grote hoeveelheid speelt daarin een rol. Ook het feit dat het loket van andere verwijzers, zoals het IMW na de coronaperiode minder goed bereikbaar zijn gebleven, maakt dat de beperkte groep van vrijwilligers binnen de Voedselbank méér werk hieraan heeft.

Minder voedingsmiddelen

Een ander probleem voor de Voedselbank is de afname van beschikbare voedingsmiddelen. De Voedselbank is afhankelijk van donaties van bijvoorbeeld supermarkten en bakkers en ontvangt daarnaast subsidie van de gemeente Tilburg. Nu het aantal gebruikers flink is gestegen, neemt de behoefte aan voedingsmiddelen natuurlijk toe. Tegelijkertijd wordt er minder voeding gedoneerd, mede vanwege succesvolle voedselverspillingsacties. Maar ook doordat bakkers bijvoorbeeld geen extra brood meer bakken, vanwege de gestegen energie- en grondstofkosten.

Vragen aan college

Bovenstaande ontwikkelingen baren de gemeenteraad zorgen. Het is de vraag hoelang de Tilburgse Voedselbank in deze situatie nog aan de stijgende vraag kan voldoen. Verschillende raadsleden hebben daarom aan het college gevraagd welke acties worden genomen, om voorzieningen als de Voedselbank te helpen. Spinnewijn: “Nu zowel ondernemers als inwoners het lastig hebben, vindt D66 Tilburg dat we ons als gemeente extra in moeten zetten, om ervoor te zorgen dat geen enkele Tilburger honger heeft. Het op de juiste manier helpen van de Voedselbank is daarin van cruciaal belang.” In reactie op de vragen van de gemeenteraad heeft het college echter aangegeven dat er geen kant-en-klare-oplossingen zijn voor de huidige problemen. Om het aantal donaties van voedingsmiddelen te verhogen, wil het college eventueel een beroep doen op inwoners en ondernemers, om bijvoorbeeld extra te doneren. De problemen bij de intakes en het doorverwijzen van nieuwe deelnemers wil het college aanpakken door ervoor zorgen dat er op korte termijn gesprekken plaatsvinden tussen De Toegang, een van de verwijzers naar de Voedselbank, en de Voedselbank zelf.