Wethouder Van der Pol: “Niets leuker dan werken en puzzelen aan de stad”

Vorige week werd bekend dat Tilburg miljoenen krijgt van het Rijk, om woningen te bouwen en de bereikbaarheid te verbeteren. “Er is niets leuker dan werken en puzzelen aan de stad, om deze nog beter en mooier te maken”, vertelt D66-wethouder Bas van der Pol naar aanleiding van dit nieuws. En de wethouder van stedelijke ontwikkeling heeft gepuzzeld. Van der Pol: “Sinds december 2021 werken Brabantse wethouders, ambtenaren, de provincie en ministeries aan deze plannen. D66 Tilburg is blij met deze stap. De inzet van ons verkiezingsprogramma was om te blijven investeren in stedelijke ontwikkeling, een passende woning voor iedereen en een levendige stad met ruimte voor sport, ontmoeting en recreatie. Precies wat deze investering mogelijk maakt.”

Woningen

Wat gaan inwoners vooral merken van de 65 miljoen euro die Tilburg krijgt? Van der Pol: “Er worden de komende jaren 25.000 woningen gebouwd en door de extra investeringen komen de plannen voor 7500 woningen in het Kenniskwartier, het gebied vanaf de Spoorzone tot Tilburg University, in een stroomversnelling. Naast woningen wordt er bovendien geïnvesteerd onderwijs, sport en werk. Niet alleen in het Kenniskwartier komen extra woningen, er zal ook gebouwd worden in de Spoorzone en het Louis Bouwmeesterplein. Van der Pol: “We investeren in de bestaande stad en buurten, leggen fietspaden aan, bouwen energieneutraal, natuurinclusief en met hoge kwaliteit. De recente D66-motie om waterneutraal te bouwen past naadloos in onze ambitie om versneld naar circulair bouwen en innovatieve watersystemen te kijken. Een mooi detail: we denken onder de Ringbaan-West door een directe verbinding te kunnen maken tussen het Spoorpark en de universiteitscampus.”

Mobiliteitshub Koningswei

Met de investeringen vanuit het Rijk wordt ook de mobiliteitstransitie verder vormgegeven. Onder andere door betere verbindingen voor voetgangers en fietsers aan te leggen. Ook gaat er geld naar de Koningswei. Het kale, betonnen plein dat nu nog het Koningsplein heet, wordt een park met woningen eromheen. De oude naam van het plein, de Koningswei, wordt daarom in ere hersteld. Bij de Koningswei komt bovendien een mobiliteitshub: een garage met deelmobiliteit waar verschillende duurzame vervoersmogelijkheden samenkomen die bijdragen aan verkeersveiligheid, behoud van de groene omgeving en luchtkwaliteit.

Bereikbaarheid

Er gaat ook geld naar de bereikbaarheid van de stad. In de eerste plaats naar de verbreding van de A58, de snelweg tussen Tilburg en Eindhoven die dagelijks helemaal vastloopt. Bovendien wordt er gewerkt aan een duurzame mobiliteitsaanpak voor de hele regio Breda-Tilburg, waaronder de opwaardering van station Tilburg University. Van der Pol: “Overstappen op het station moet makkelijker en veiliger worden en dat vraagt om een andere vormgeving van het station. Het moet een fijne plek worden, in het hart van het Kenniskwartier. Nu is het vooral een barrière.”
Daarnaast worden er bijvoorbeeld meer snelfietspaden aangelegd en er wordt gestudeerd op een nieuw station bij Udenhout. Van der Pol: “Het zou de dorpen én Oisterwijk direct aansluiten op de treinverbinding naar Den Bosch. Maar dit gaat wel om de wat langere termijn. Volgend jaar hopelijk meer nieuws hierover.”

Verbreding Wilhelminakanaal

De verbreding van het Wilhelminakanaal is ook een wens van de wethouder: “We hebben de vernieuwing van Sluis II en van het kanaal tot aan Loven nodig, om de transitie te maken van het vervoer over de weg naar duurzaam vervoer over water. Met de afspraken die we nu maken, kunnen we volgend jaar hopelijk de knoop doorhakken. Dat is essentieel voor watergebonden bedrijven die willen verduurzamen.”

Lokaal beleid in lijn met wensen Rijk

Hoe krijgt Tilburg het voor elkaar om zo’n miljoeneninvestering van het Rijk binnen te halen? Van der Pol: “Ons lokale beleid is precies in lijn met wat het Rijk graag wil zien: investeringen in woningen en wijken bij OV-knopen en stations, maar waar ook een sociale opgave ligt. Wijken waar verbinding wordt gemaakt tussen wonen en vergroenen, stedelijke economie en werken aan een stad waar iedereen ertoe doet. Bovendien heeft De Tilburgse gemeenteraad het Kenniskwartier unaniem aangewezen voor deze plannen en dat maakt dat de betrokken ministeries vertrouwen hebben in onze aanpak.”