Altijd wat te doen in Tilburg

Vrijheid begint met de mogelijkheid je in vrijheid te ontwikkelen en volwaardig te kunnen deelnemen aan wat het leven te bieden heeft. Elk individu heeft iets anders nodig om tot volle wasdom te komen. Waar de één in zijn vrije tijd opleeft van een partijtje voetballen, haalt een ander zijn plezier uit vioolles en weer een ander uit het bouwen van een boomhut of het pakken van een terrasje. Een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning zijn cruciaal voor een goede mentale en fysieke gezondheid. De kansen om je in vrijheid te ontwikkelen zijn echter niet gelijk verdeeld en dat vraagt, als het aan D66 Tilburg ligt, om actie. In Tilburg is gelukkig van alles te beleven. Juichen bij Willem II of de Trappers. Dansen bij Draaimolen Festival of op koopjesjacht tijdens de Meimarkt. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol door organisaties te faciliteren, bewoners te stimuleren en door voldoende in een bruisende stad te investeren.

Sport en cultuur

 • D66 Tilburg wil kunst- en cultuurbeoefening in de vrije tijd stimuleren en promoten. Voor mensen die minder te besteden hebben moet een fonds beschikbaar zijn. Dat fonds moet ook benut kunnen worden voor activiteiten met groepen en in wijken waar cultuurparticipatie laag ligt.
 • We willen onderzoeken hoe cultuurbeoefening in stadsdeel de Reeshof en de omliggende wijken en dorpen beter gefaciliteerd kan worden, door en voor de inwoners zelf.
 • We ondersteunen het verenigingsleven, zoals sportclubs, koren en muziekorkesten.
 • Georganiseerde en ongeorganiseerde sport gaan we in elkaar verweven. Huidige sportaccommodaties willen we toegankelijk maken voor elke sporter. De hekken van sportaccommodaties kunnen weg, zodat sport voor iedereen (op meerdere momenten op een dag) bereikbaar wordt/is.
 • We creëren meer mogelijkheden voor digitale cultuur en sport, zoals streaming, e-sports, gaming en aanverwante (offline) cultuuruitingen.
 • We continueren de investering in groene speelveldjes met sporttoestellen. Daarmee benutten we de kansen die de woningbouwopgave biedt voor versterking van wijkwinkelcentra, sport-/beweegfaciliteiten en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.
 • D66 Tilburg wil een toptalentenprogramma waarbij de kunstopleidingen en topsportverenigingen in Tilburg samen met de gemeente en maatschappelijke partners de krachten bundelen om zo nog aantrekkelijker te worden.
 • We blijven ons inzetten voor geschikt openbaar toegankelijk zwemwater in en rondom onze gemeente.

Horeca, detailhandel, toerisme en evenementen

 • We willen vaart maken met de verduurzaming van horeca en evenementen zoals de kermis en festivals.
 • Met de ontwikkeling van het Stadsforum – groene pleinen, zitgelegenheid en gevarieerd aanbod van horeca – versterken we de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied in de binnenstad. Het ondernemersfonds en binnenstadsmanagement versterken we in hun centrale rol. We zorgen voor voldoende en meerjarige financiering voor die organisaties.
 • We onderzoeken de mogelijkheid tot brancheren in de Piushaven, Piusplein, Korte Heuvel en Pieter Vreedeplein om meer te kunnen sturen op het karakter van deze gebieden.
 • We zijn voorstander van minder regels en meer maatwerk voor ondernemers in de horeca en retail en evenementenorganisatoren. Goed accountmanagement is daarbij cruciaal.
 • We investeren in de huidige ‘nachthoreca’ zodat er ook ’s nachts meer te doen valt in Tilburg.
 • We zien het MOB-complex als kansrijke locatie voor evenementen met een uniek artistiek profiel.
 • We stellen een integratie van VVV en citymarketing voor, met een zichtbare locatie in de Spoorzone. We willen het budget voor citymarketing op zijn minst continueren en indien mogelijk verhogen.
 • We continueren de ingezette lijn van de Tilburgse kermis naar een kermisfestival. Samen met alle partners trekken we op voor een duurzame Tilburgse kermis in de toekomst, met sfeergebieden voor verschillende doelgroepen.
 • We willen toerisme hand in hand laten gaan met het belang van en voor de Tilburger zelf. We stimuleren partijen die activiteiten, tentoonstellingen of concerten bundelen rondom thema’s die voor iedereen herkenbaar en toegankelijk zijn, binnen en buiten Tilburg.
 • Veel mensen werkten tijdens de coronacrisis thuis en sommige zullen ook in de toekomst meer thuis gaan werken. Daarom is het nog belangrijker dat de gemeente Tilburg zorgt dat inwoners voldoende kunnen bewegen door het maximale uit de nabije omgeving te halen. Bijvoorbeeld door wandel-, hardloop- en fietsroutes uit te zetten zoals in Moerenburg, door amateursportverenigingen te professionaliseren, maar ook door apps te promoten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten door te gaan wandelen, hardlopen of fietsen.