Kunst en cultuur in een #stadvanmakers

Tilburg is een #stadvanmakers. De inzet van de gemeente is daarvoor cruciaal, want het verzorgen en het onderhouden van kunst en cultuur is van groot belang om ze te laten bloeien. Het begint al met kennismaking op jonge leeftijd en toegang voor alle groepen. Vervolgens moet er plaats zijn voor talentontwikkeling en moeten toptalenten kunnen doorgroeien naar een vakopleiding. Na de vakopleiding moet er voldoende ruimte en geld zijn om te kunnen maken. Al die kunst en cultuur moet uiteindelijk van en voor alle Tilburgers zijn. En zo is de hele keten met elkaar verbonden. Kunst en cultuur hebben niet alleen een artistieke, maar ook nog eens een enorme sociale en economische waarde. Een investering die volgens D66 Tilburg dus absoluut de moeite waard is en waar alle Tilburgers de vruchten van zouden moeten mogen plukken. Kunst & cultuur voor én door Tilburg!

Kunst en cultuur

  • We willen voldoende werk- en oefenruimte (ateliers), culturele broedplaatsen en regelluwe ontmoetingsplaatsen, zoals de Nachtzuster. We zien kansen in de Kanaalzone voor een dergelijke ontwikkeling.
  • We willen het Makershuis extra middelen geven om beginnende makers te begeleiden in hun eerste stappen als professional.
  • We onderzoeken mogelijkheden tot nieuwe wijzen van aanvragen en verantwoorden door subsidies toegankelijk te maken via dialoog en samenwerking.
  • We koesteren de zogenaamde culturele basisinfrastructuur (BIS) en de kunstenaarsinitiatieven en breiden het succesvolle Makersfonds verder uit.
  • We continueren het succesvolle Stadvanmakers-platform, in samenwerking met Citymarketing Tilburg.
  • We onderzoeken in gesprek met scholen en jongeren op welke manier we vmbo-leerlingen en mbo-studenten meer kansen kunnen bieden om deel te nemen aan culturele activiteiten.
  • We vertrouwen op de kracht van cultuur voor verbetering van de woon- en leefomgeving. D66 Tilburg onderzoekt de mogelijkheden om maatschappelijke dilemma’s aan te pakken met behulp van kunst & cultuur.
  • We investeren in de visie op kunst in de openbare ruimte. Muurschilderingen geven Tilburg kleur en (h)erkenning. Samen met partners ontwikkelt de gemeente een onderhoudsplan voor bestaande kunst in de openbare ruimte, wat tegelijkertijd als toetssteen geldt voor toekomstig werk.
  • D66 Tilburg vindt dat de gesubsidieerde culturele infrastructuur nog onvoldoende een afspiegeling is van de Tilburgse samenleving. Er ligt een belangrijke opdracht voor de gemeente en de gesubsidieerde partners om dit te verbeteren en (h)erkenning te creëren voor iedereen. We onderzoeken hoe de huidige infrastructuur ruimte kan en moet maken voor nieuwe doelgroepen om hun eigen plek te verwerven.
  • D66 wil dat kunst & cultuur iets is van jong en oud. Kinderen maken van jongs af aan kennis met kunst en cultuur, dat begint bij voorschoolse educatie. D66 Tilburg wil dat de gemeente Tilburg vervolgens cultuureducatie op alle basisscholen stimuleert.