Een groene omgeving

In een toekomstbestendige en leefbare stad zijn het groen en het water in en om de gemeente heel belangrijk. We zien de stad als een ecosysteem. D66 wil meer en kwalitatief beter groen toevoegen aan Tilburg. In een gezonde omgeving is ook een gezonde waterhuishouding van belang. Ook Tilburg staat voor uitdagingen zoals droogte en wateroverlast.
 
De waarde voor ons klimaat en de factor biodiversiteit krijgen een veel zwaardere weging. Om het draagvlak voor meer en beter groen te vergroten, willen we dat de bewustwordingscommunicatie verbetert. Groen kan zorgen voor meer verbinding en verbinding kan zorgen voor meer groen. Wat zou het mooi zijn als Tilburg de sfeer van een Ville Fleurie krijgt!

Een groene omgeving

 • We investeren extra in gevarieerder en steviger gemeentelijk groen en stimuleren natuurvriendelijk bouwen, met oog voor het stimuleren van de biodiversiteit. We willen meer verticale tuinen, vergroende tuinen en groene daken. We blijven verstening ontmoedigen en vergroening stimuleren, en nemen dat op in het beeldkwaliteitsplan. We gaan ook door met het vergroenen van schoolpleinen.
 • We gaan verder met het versterken van de natuur rondom onze stad en dorpen. Dit doen we door nieuwe natuur toe te voegen, natuurgebieden beter met elkaar te verbinden en de natuur- én recreatieve kwaliteit van bestaande natuur te verhogen. We geven hierbij prioriteit aan Stadsbos013, Landschapspark Moerenburg en Landschapspark Pauwels als groene long rondom Tilburg.
 • We blijven inzetten op meer groene ecologische verbindingen, die goed onderhouden worden, ook binnen de bebouwde kom.
 • We zetten in op een goede verbinding van de wijken en dorpen met groen. Zo willen we de omgeving van Biezenmortel groen aan laten sluiten bij Tilburg.
 • We stimuleren boeren op ecologische landbouw over te gaan. In de stad kunnen we daken gebruiken voor stadslandbouw. Ook stimuleren we de consumptie van lokaal voedsel.
 • Toegankelijk groen moet écht toegankelijk zijn, en moet dat ook blijven. De gemeente laat gemotiveerde bewoners participeren in de keuzes voor het groen, de aanleg en het onderhoud. Dat schept eigenaarschap, waarbij de gemeente de regie houdt.
 • We zetten in op meer communicatie over groen. Meer kennis over de voordelen van voldoende kwalitatief groen (zoals de effecten op klimaatadaptatie, hittestress, herrie, schonere lucht en mogelijkheden voor recreatie) zorgt voor meer waardering van het groen. Net als kennis over de dieren en inheemse plantensoorten je in een bepaald gebied kunt aantreffen en welke soorten goed zijn voor de biodiversiteit. D66 Tilburg wil dat mensen ook beter geïnformeerd worden bij ingrepen in het groen, zodat ook daar het begrip toeneemt.
 • We zetten in op veiligheid en de natuur voor dieren en mensen. Mensen moeten de natuur veilig kunnen bereiken over veilige voetpaden en dieren hebben veilige oversteekmogelijkheden nodig, ook in Biezenmortel. D66 wil loslopende honden weren uit natuurgebieden, en erop handhaven. Lichtvervuiling willen we tegengaan.
 • Goed onderhouden groen is positief voor de veiligheidsperceptie van inwoners. We blijven zwerfafval tegengaan, voor een veilige en schone leefomgeving.
 • Plagen bestrijden we actief, denk aan de eikenprocessierups, rivierkreeftjes en de Japanse duizendknoop.
 • D66 is voorstander van extra speelvoorzieningen in de woonomgeving waardoor kinderen graag buiten zijn. Speeltuinen moeten veilig, uitnodigend en groen zijn, ook voor iets oudere kinderen. Kinderen kunnen daar goed zelf over meedenken. Kinderboerderijen moeten goed onderhouden en ondersteund worden.