Veilig en gelukkig in Tilburg

Een veilig en gelukkig gevoel wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel vrij te zijn. Het veiligheidsdomein verdient daarom afgewogen keuzes, waarbij individuele vrijheden en rechten voorop staan. D66 Tilburg gelooft heilig in de kracht van preventie, maar staat ook voor een stevige aanpak bij overtredingen, om zo de grenzen van de vrijheid voor onze inwoners te beschermen. Het verhogen van de veiligheid en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit is een complex vraagstuk. Niet voor niets heeft de burgemeester het manifest ‘ondermijnende criminaliteit’ ondertekend.

Voor D66 Tilburg is het belangrijk deze uitdaging integraal te blijven benaderen. Alle mogelijke problemen in de wijk die een voedingsbodem vormen voor het ontstaan van ondermijning moeten bij de oplossing worden betrokken. Denk daarbij aan diversiteit, drugsgebruik, leerachterstanden, gezinsproblematiek, het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en schulden. Dit vraagt om nauwkeurige samenwerking tussen die domeinen binnen de gemeente. Niet het probleem, maar de mens moet centraal staan. De PACT-aanpak in Tilburg-West, -Noord en Groenewoud zijn daarvan een mooi voorbeeld. We moeten echter niet naïef zijn en de harde aanpak niet schuwen wanneer die gevraagd wordt.

Veiligheid

  • Samen met wijkagenten, jongerenwerkers, scholen en hulpverleners willen we radicalisering, extremisme en polarisatie voorkomen, vroegtijdig signaleren en terugdringen. Dit doen we met integrale aanpak, een preventieprogramma met cultuur en sport en een netwerk van sleutelpersonen.
  • Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroten door het aanbieden van verreikende cursussen en begeleiding. Jongeren in kwetsbare situaties worden door de gemeente actief geholpen aan een stageplaats of werkplek.
  • Preventief fouilleren en cameratoezicht zijn wat D66 Tilburg betreft enkel wenselijk als dit tijdelijk, doelgericht en proportioneel wordt toegepast.
  • Ex-gedetineerden, vluchtelingen en andere kwetsbare groepen perspectief bieden. Uitzichtloosheid vormt een van de grootste risico’s op radicalisering.
  • Wij zijn voorstander van een algeheel afsteekverbod voor vuurwerk. In plaats daarvan investeert de gemeente in volwaardige alternatieven. Hierbij valt te denken aan centrale vuurwerk- en droneshows of alternatieven op wijkniveau. We betrekken inwoners bij de keuze voor alternatieven.
  • We streven naar openheid en transparantie in de coffeeshopketen en vinden dat Tilburg voorop moet lopen met het reguleren van wietteelt. Dit doen we door deel te nemen aan het landelijk wietexperiment en de lobby richting het Rijk. Door het decriminaliseren van de achterdeur van de coffeeshop kan de politie zich concentreren op de illegale wietteelt bestemd voor de export. Bij het reguleren van drugs hoort ook een goede voorlichting, aandacht voor verslavingsproblematiek en de mogelijkheid om bijvoorbeeld xtc-pillen te testen voor gebruik.
  • Werken aan een bovenstedelijke agenda en samen met het buitengebied en de regio samenwerken om bijvoorbeeld afvaldumping tegen te gaan.
  • De politie en boa’s zichtbaar aanwezig in de wijken en dorpen.