Meer zichtbaarheid voor acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap

Ondanks het inclusieve imago van Nijmegen blijkt uit onderzoek dat de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap per stadsdeel verschilt. Omdat zichtbaarheid essentieel is voor acceptatie en preventie willen D66, Stadspartij Nijmegen en GroenLinks een regenboogzebrapad in ieder stadsdeel.

Als regenboogstad heeft Nijmegen diversiteit en acceptatie hoog in het vaandel staan.  Ook willen wij graag koploper zijn als het gaat om actief LHBTIQ+ beleid. Iedereen moet namelijk zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Om dit zichtbaar te maken wordt ieder jaar op coming-out day de regenboogvlag gehesen.
 
Toch blijkt uit de gezondheidsmonitor van de GGD Nijmegen dat er nog werk aan de winkel is. Het is namelijk gebleken dat de LHBTIQ+-acceptatie in de verschillende stadsdelen erg van elkaar verschilt. Dit is voor D66 Nijmegen niet acceptabel. ‘We moeten ons blijven inzetten zodat onze LHBTIQ+ inwoners zich veilig, geaccepteerd en als vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen en dat gaat niet vanzelf,’ aldus Léonie Janssen, raadslid voor D66 Nijmegen.
 
Een van de manieren om dit te doen is zichtbaar maken dat de stad achter de LHBTIQ+ gemeenschap staat. In het kader van preventie van discriminatie is het vergroten van de zichtbaarheid essentieel. ‘Acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap is helaas nog steeds geen gegeven. Om die reden is en blijft zichtbaarheid in de hele stad belangrijk’,  aldus Michiel van Hoof, raadslid en woordvoerder op LHBTIQ+. Daarom vragen D66, de Stadspartij Nijmegen en GroenLinks het college te onderzoeken of het mogelijk is om in alle 9 stadsdelen op een verkeersveilige manier een regenboogzebrapad aan te leggen als permanent statement waarmee de gemeente laat zien de brede diversiteit in onze stad te omarmen en zichtbaar uit te dragen.

Beeld: Martien Louwers