Partijdige kieswijzer: D66 en SP

De SP is een socialistische partij, D66 een sociaal liberale. Zowel de SP als D66 zetten zich in voor gelijke kansen. Maar de manier waarop we dat doen, verschilt enorm. De SP wil een zo groot mogelijke overheid, wij vertrouwen en investeren in de eigen kracht van mensen. Je leest het in deze partijdig kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.