Vrij van zorgen over zorg en ruimte om te sporten

Beeld: D66

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend. Wij willen dat de gemeente ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen. Wij vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen.

Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen beslissingen te nemen. Waar iedereen zich op de eigen manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en het economisch proces. Daar worden we allemaal beter van.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Sport is essentieel voor een gezond leven en D66 wil sport in de breedste zin stimuleren. Belangrijk hierbij is dat we in Waddinxveen laagdrempelig kennis kunnen maken met sporten en sportverenigingen. Tevens kan de openbare ruimte meer ingericht worden om (samen) sporten mogelijk te maken.

De openbare ruimte vervult een grote rol in het stimuleren van beweging en sport. Met het uitzetten van wandelroutes en recreatieve fietsroutes stimuleren we bewegen. Verder worden in de wijken fitnessapparaten, pannaveldjes en dancegrounds aangelegd.

Een zwembad is onmisbaar in Waddinxveen en moet in een nieuwe jas behouden blijven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.